Bài tập lai một cặp tính trạng

... trong âọ càûp bäú mẻ thưn chng âem lai khạc biãût nhau vãư mäüt càûp tênh trảng tæång phaín. Bài: 21 LAI Một cặp tính trạng 1.Khái niệm về lai một cặp tính trạng.

Bạn đang xem: Bài tập lai một cặp tính trạng

2. Định hình thức 1 với định nguyên lý ... phxay lai sau theo tngày tiết NST: 1. KHẠI NIÃÛM VÃƯ LAI MÄÜT CÀÛP.. TÊNH TRẢNGvÝ dụ: Đậu hà lanPTC: hạt vàng x phân tử xanhPTC: hạt trơn tuột x hạt nhănKhaùi nióỷm: Lai mọỹt cỷp tờnh traỷng l pthanh mảnh lai ... tênh trảng âem lai. - Tênh trảng träüi phi träüi hon ton. - Säú cạ thãø phán têch phaíi låïn6. YÏ NGHÉA CUÍA ÂËNH LUÁÛT 1 VAÌ 2 CUÍA MENÂEN: a) Lai phán têch: Laì pheïp lai giổợa cồ thóứ...
*

... Thứ ngày / / 2008 Tiết 3:Bài 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG:I. Mục tiêu :- Hiểu ,G đam mê được mục đích, ND cùng ý nghĩa của phxay lai phân tích- Xác định được ý nghĩa tương ... có KH trội ? Phxay lai: AA hoa đỏ x aa hoa trắng = Aa : hoa đỏ Phxay lai : Aa hoa đỏ x aa hoa White = 1Aa hoa đỏ : 1aa hoa trắng-mẫu mã gen:tập vừa lòng những ren dụng cụ cácttrạng -thể đồng thích hợp ... AA, aa-thể dịhợp : Aa ; AaBb -Phép lai so sánh là : Phxay lai cá thểsở hữu KH trội cùng với cá thể KH lặn đểXđịnh KG của cá thể trội -Nêu con lai PT đồng tính thì Kluận cáthẻ phải test có KG đồng...
*

... về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương làm phản. F 1 thu được đến thường xuyên tự thú phấn chiếm được F2 cùng với tỉ lệ dao động 3 trội :1 lặn. + Tính trạng được thể hiện nghỉ ngơi F 1 tính trạng trội , còn tính ... trội , còn tính trạng mang lại F2 bắt đầu bộc lộ là tính trạng lặn-Kết luận: Khi lai nhì phụ huynh khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương bội nghịch thì F 1 đồng tính về tính trạng của cha hoặc ... tiến hành: - Hs kể lại tính trạng sống F 1 , F2. Gv thông tin : qua hiệu quả F 1 mang tính trạng trội , tính trạng lặn cho F2 bắt đầu mở ra giúp MĐ nhận thấy những tính trạng ko pha trộn...
*

... 1 VAÌ 2 CUÍA MENÂEN: a) Lai phán têch: Laì pheïp lai giổợa cồ thóứ sở hữu tờnh traỷng trọỹi vồùi cồ thãø có tênh traûng làûn âãø kiãøm tra kiãøu Gen.Cå thãø âem lai với tênh trảng träüi ... hảt vng x hảt xanh.PTC: hảt trån x hảt nhànKsợ niãûm: Lai mäüt càûp tênh trảng l pthanh mảnh lai vào âọ càûp bäú mẻ thưn chng âem lai khạc biãût nhau vãư mäüt càûp tênh trảng tỉång phn. ... Gen.Cå thãø âem lai với tênh trảng träüi l thãø âäưng håüp.Cå thãø âem lai mang tênh traûng träüi laì thãø dë håüp. LAI PHÁN TÊCHFB: âäöng tênhFB: phán ly tè lãû 1:1VD:FB: 100%...
*

... những tính trạng của cơ thể- Tính trạng trội: Là tính trạng thể hiện ngay làm việc F1.- Tính trạng lặn là tính trạng sinh sống F2 bắt đầu được biểu thị 3/- Kết luận: khi lai hai cha mẹ khác biệt về một cặp tính ... Khái niệm:- Kiểu hình: Là tổng hợp tổng thể các tính trạng của cơ thể- Tính trạng trội: Là tính trạng biểu lộ tức thì sống F1.- Tính trạng lặn là tính trạng sinh sống F2 bắt đầu được biểu hiện CỦNG CỐCỦNG ... Cặp cha mẹ thuần chủng tương phản C. hai cặp tính trạng tương làm phản D. cặp tính trạng tương phảnCâu 3 : Hai trạng thái khác nhau của cùng các loại tính trạng có thể hiện trái ngược nhau, được...
*

... ThảoBÀI TẬP LAI MỘT CẶPhường TÍNH TRẠNG CỦA MENDEN. A. BÀI TOÁN THUẬN: Cho biết KG, KH của P -> Xác định tỉ lệ KG, KH của F.I. Phương thơm pháp giải:- Dựa vào đưa thiết đề bài bác, qui ước gene.- Từ KH của ... Hãy lập sơ thiết bị lai của P?b. Nếu cho F1 tạo nên giao phối hận quay trở lại với loài chuột P. thì những phép lai làm sao rất có thể xảy ra? Xác định tỉ lệ thành phần KH của từng phép lai? Bài tập 10: Tại bạn, tính trạng tóc xoăn uống ... HSG - Sinc học tập 9 GV: Trương Thế Thảo Bài tập 12: nghỉ ngơi một loại côn trùng, tính trạng kiểu dáng của đôi mắt vì một gene vị trí NST thường luật với mắt dài là tính trạng trội so với mắt dẹt. Cho giao...
... Tôi xin phnghiền đợc trình bày một số kinh nghiệm tay nghề nhỏ dại vào vấn đề hướng dẫnhọc viên giải bài xích tập lai một cặp tính trạng của Men Đen trong việc hướng dẫnhọc viên giải bài tập di truyền sinh học 9 nhưng ... lập sơ đồ gia dụng lai cho mỗi phxay lai bên dưới đây:- Bố thân cao, chị em thân phải chăng. Phòng giáo dục - huấn luyện và đào tạo lặng lạcTrng THCS ng CươngChuyên ổn đề : GIẢI BÀI TẬP.. LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG CỦA MEN ĐEN Môn : Sinh ... ren chính sách một tính trạng . Giải: Xét tỉ lệ hình dáng hình của nhỏ lai Quả đỏ=315=3Quảvàng1001Tỉ lệ 3 : 1 tuân thủ theo đúng kết quả của định cách thức phân tính của Men Đen. Vậy tính trạng quả đỏ...
... hớng dẫn sống lai một cặp tính trạng theo định quy định Menđen).III. Bài tập cùng hớng dẫn giải: Bài 1: ngơi nghỉ loài bớm tằm, cá thể đực mang cặp NST giới tính XX; cá thể dòng với cặp NST giới tính XY.a/ ... đực mẫu trong mỗi loài luôn dao động 1: 1II. Phơng phdẫn giải bài xích tập Đối với bài tập lai cặp một tính trạng cùng với gene nằm trên NST giới tính.

Xem thêm: 12 Bài Văn Hãy Nói Về Quê Hương Em Hoặc Nơi Em Đang Ở (20 Mẫu)

Nói chung sinh hoạt nhì dạng toán thù thuận với tân oán nghịch, phương pháp ... tác dụng của phxay lai tuân thủ theo đúng định lao lý phân li chủ quyền lúc lai nhị cặp tính trạng của Menđenbố, mẹ đều phải sở hữu đẳng cấp gen dị vừa lòng về nhị cặp gene.Xét riêng biệt từng tính trạng của bé lai sinh sống F1:Về...
... hiÖn 3 phÐp lai sau:PhÐp lai 1: Đậu thân cao lai đậu thân cao thu đợc F1Phxay lai 2: Đậu thân cao lai cùng với đậu thân tốt F1 thu đợc 120 cây hầu hết thâncaoPhxay lai 3: đậu thân cao lai cùng với đậu ... mắt nâu LAI MộT CặPhường TíNH TRạNGI/ Tóm tắt kỹ năng và kiến thức cơ bản1. Các kí hiệu thờng dùng: P: gắng hệ cha, mĐ− F: thÕ hƯ con lai − FB: thÕ hƯ nhỏ lai so sánh G: giao tử Dấu x: phép lai 2. Nội ... hình cđa con lai (cã thĨ rót gän tØ lƯ ëbé lai thành tỉ lệ thành phần không còn xa lạ để dễ dàng nhấn xét); tự kia suy ra phong cách ren củacha mẹã Bớc 2: Lập sơ đồ gia dụng lai với thừa nhận xét kết quảThí dụ: Trong phnghiền lai giữa nhì...
... aF 1 : Aa Đồng tính trội(Đồng tính trung gian)P: Aa x AaGP: A: a , A: aF 1 : 1 AA: 2 Aa: 1aa 3 tréi: 1 lặn (1 trội: 2 trung gian: 1 lặn)P: Aa x aaGP: A: a , aF 1 : 1 Aa: 1 aa 1 tréi: ... thích? Bài 15 : Ngời ta thực hiện 3 phxay lai sau:Phxay lai 1: Đậu thân cao lai đậu thân cao thu đợc F 1 Phxay lai 2: Đậu thân cao lai cùng với đậu thân phải chăng F 1 thu đợc 12 0 cây hồ hết thân caoPhnghiền lai 3: ... hoa hồng: 1 hoa Trắng.6. Các sơ đồ vật rất có thể chạm chán Lúc lai một cặp tính trạng: P: AA x AAGP: A , AF 1 : AA Đồng tính trộiP: AA x AaGP: A , A: aF 1 : AA: Aa Đồng tính trội (1 trội: 1 trung...
... là lai 1 cặp tính trạng? A) Phxay lai trong ñó cặp cha mẹ ñem lai khác hoàn toàn nhau về 1 cặp tính trạng tương làm phản B) Phnghiền lai vào ñó cặp cha mẹ thuần chủng ñem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính ... cặp tính trạng C) Phép lai vào ñó cặp phụ huynh thuần chủng ñem lai khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương làm phản D) Phnghiền lai trong ñó cặp phụ huynh ñem lai biệt lập nhau về 1 cặp tính trạng ðáp ... A) Tính trạng ñó gồm có 3 tính trạng tương ứng B) Lai giữa 2 cha mẹ thuần chủng không giống nhau vị 1 cặp tính trạng tương phản bội xuất hiện thêm F1 ñồng loạt xuất hiện thêm tính trạng trung gian C) Khi lai...
... luyện học tập sinch tốt môn Sinc học cấp thị trấn Tôi đang gồm một số ý tưởng cùng thu được một số hiệu quả.1 SKKN: Giải bài tập " ;Lai một cặp tính trạng& quot; của Menden vào môn sinch học lớp 9 b. ... ?7 SKKN: Giải bài tập " ;Lai một cặp tính trạng& quot; của Menden trong môn sinc học tập lớp 9 Bùi Thị Nguyệt.Bùi Thị Dường.Phần sản phẩm baKẾT LUẬN- Công vấn đề bồi dưỡng học tập sinc giỏi môn sinch học ... được học sinch xuất sắc cấp cho thị xã môn Sinh học cũng tương đối trở ngại. Vì ráng trong không ít dạng ôn luyện môn sinch học tập lớp 9 tất cả dạng: Giải bài xích tập " ;Lai một cặp tính trạng& quot; của Menden. II...
... dẫn học sinc giải bài xích tập lai một cặp tính trạng của Men Đen trong việc hướng dẫn học sinh giải bài bác tập di truyền sinh học tập 9 mà lại tôi thấy có hiệu quả. Cụ thể là một số dạng bài tân oán thuận, bài ... các bài bác tập, sau đó là một số bài xích tập điển hình cân xứng với quá trình thu nhận của học tập sinch.MỘT SỐ BÀI TẬPhường ÁPhường DỤNGI/ LAI MỘT CẶP. TÍNH TRẠNG.1. Bài toán thuận:- Điểm lưu ý của bài: Là dạng bài xích ... lạcTrng THCS ng Cương Chulặng đề : GIẢI BÀI TẬP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG CỦA MEN ĐEN Môn : Sinch học tập 9 GV : Phạm Thị Thu HươngNăm học tập 2013 – 2014PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀI/ CƠ STại LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI ...
... quả vàng-Sơ đồ lai: P Cà chua quả đỏ x Cà chua trái đá quý AA aa G A a F 1 10 0% Aa (trái đỏ) F 1 x F 1 Aa x Aa G A, a A, a F2 1AA, 1Aa, 1Aa, 1aa Tỉ lệ 1AA : 2 Aa : 1 aa Tỉ lệ hình trạng ... tử với thú tinch. qua quy trình gây ra giao tử và thú tinh. -Tỉ lệ những loại đúng theo tử ở F2 là 1AA : 2Aa :1aa-Tỉ lệ các các loại giao tử ở F 1 là 1A :1a-Tỉ lệ các một số loại giao tử sinh hoạt F 1 với tỉ lệ ... núm nào?AAAAAAAAaaaaaaaa-Tỉ lệ 1AA : 2ATỉ lệ 1AA : 2Aaa : 1 : 1 aaaa-Tỉ lệ phong cách hình 3 hoa đỏ : 1 hoa trắngTit 2- Bi 2 LAI MT CP.. TNH TRNGI. TH NGHIM CA MENENII. MENDEN...

Xem thêm: Kính Hiển Vi Lớp 11 - Vật Lý 11 Bài 33: Kính Hiển Vi


... Lai so sánh : - Lai đối chiếu là phxay lai giữa thành viên có tính trạng trội đề xuất xác minh phong cách gen cùng với cá thể với tính trạng lặn . + Nếu công dụng phnghiền lai đồng tính thì thành viên với tính trạng ... có tính trạng lặn . + Nếu kết quả phép lai đồng tính thì thành viên với tính trạng trội có dạng hình gen đồng hợp . + Nếu hiệu quả phép lai phân tích theo tỉ trọng 1 : 1 thì cá thể với tính trạng ... (aa)GP.. : A,a aF 1 : Aa ; aaKết trái : KG : 1Aa : 1 aa ; KH : 1 Hoa đỏ : 1 Hoa White - Bài tập điền tự : Phép lai đối chiếu là phép là phxay lai thân cá thể sở hữu tính trạng ………đề nghị xác...
Từ khóa: bai tap lai 1 cap tinch trang qui luat phan libài xích tập lai 1 cặp tính trạng lớp 9bài tập lai một cặp tính trạngbài tập lai một cặp tính trạng sinc học tập 9bai tap lai một cặp tính trạng tiếp theobài xích tập lai 2 cặp tính trạngbài bác tập lai hai cặp tính trạng sinch học tập 9bài bác tập lai 2 cặp tính trạng sinc 9giải bài bác tập lai một cặp tính trạng của men đenbài bác 3 lai 1 cặp tính trạnggiai bai tap lai 2 cap tinh trangbài xích tập lai nhì cặp tính trạng của mendengiải bài xích tập lai hai cặp tính trạng của menđenbài tập lai nhị cặp tính trạngnhững dạng bài xích tập lai hai cặp tính trạng của mendenBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchăm đề năng lượng điện luân phiên chiều theo dạngNghiên cứu vớt sự ra đời lớp bảo đảm cùng tài năng kháng bào mòn của thxay bền thời tiết trong điều kiện nhiệt độ nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu vớt tổ chức triển khai điều chế, nhận xét quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi demo THPTQG 2019 toán thù THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý vận động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý chuyển động học tập của học viên theo hướng phát triển khả năng tiếp thu kiến thức hợp tác ký kết tại các trường rộng rãi dân tộc buôn bán trú thị xã cha chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu vớt kỹ năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu qui định Đánh Giá hệ thống đảm bảo an toàn bình yên khối hệ thống thông tinThiết kế cùng chế tạo quy mô thay đổi tần (inverter) cho máy cân bằng không khíChuong 2 thừa nhận dạng rui roTổ chức với hoạt động của Phòng Tư pháp từ bỏ trong thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ phân phối nông nghiệp trồng trọt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng Phát triển nông làng mạc toàn quốc Trụ sở tỉnh Bắc Giang (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)chuong 1 tong quan liêu quan liêu tri rui roGiáo án Sinch học 11 bài bác 14: Thực hành phạt hiện tại thở nghỉ ngơi thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi bắt đầu làm chủ tài thiết yếu vào hoạt động công nghệ xóm hội trường hợp viện hàn lâm kỹ thuật xóm hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng chế tạo ra cv xin câu hỏi cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà khu đất Giỏi tin học Documento lớn Dokument tóm tắt văn uống bản trong tâm địa bà mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ đầu năm mới điểm sáng phổ biến với mục đích của ngành ruột vùng tngày tiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 cthị xã cũ vào lấp chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô bé cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve nhỏ trau xanh

Chuyên mục: Kiến thức