Bảng Ngọc Top: Những Bảng Ngọc Bổ Trợ Đi Đường Trên Mùa 11

      93

Bảng ngọc Liên Quân mùa 24 sẽ tiến hành phan loại theo 6 phương châm như sau: giáp Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Trợ Thủ, Đỡ Đòn. Mỗi vai trò sẽ có 1 bảng ngọc riêng nhằm phát huy buổi tối đa sức khỏe nhất.


Bạn đang xem: Bảng ngọc top: những bảng ngọc bổ trợ đi đường trên mùa 11

*

*

*

*

*

Xem thêm: Đây Là Tất Cả Thông Tin Về Cách Sử Dụng Cám Gạo Nguyên Chất Trong Việc Làm Đẹp

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ thành phần chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút máu +1.6%
10 viên Xanh III công thiết bị lý/xuyên giápCông đồ lý +0.9Xuyên sát +6.4

*Áp dụng cho tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công đồ vật lý/xuyên giápCông trang bị lý +2Xuyên gần cạnh +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tấn công +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công thiết bị lý/xuyên giápCông thiết bị lý +0.9Xuyên ngay cạnh +6.4

Ngọc cho sát thủ tay dài

*Áp dụng mang đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ II tốc đánh/tỉ lệ chí mạngTốc tấn công +1.6%Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc đánh +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công thiết bị lý/xuyên giápCông đồ dùng lý +0.9Xuyên liền kề +6.4

Bảng ngọc cạnh bên thủ tiến công phép

*Áp dụng đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép +4.2Xuyên cạnh bên phép +2.4
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tiến công +1%Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III tốc đánh/xuyên gần kề phépTốc tiến công +0.6%Xuyên ngay cạnh phép +6.4

Chi tiết rộng tại: Bảng ngọc trinh sát Liên Quân

Bảng ngọc xạ thủ liên quân

Bảng ngọc AD đi con đường rồng

*Áp dụng đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạngTỷ lệ chí mạng +0.7%Sát yêu đương chí mạng +3.6%
10 viên Tím III hút máuHút tiết +1.6%
10 viên Xanh III công trang bị lý/xuyên giápCông đồ lý +0.9Xuyên gần cạnh +6.4

Bảng ngọc Ad đi rừng

*Áp dụng đến tướng:


NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ trọng chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III hút máuHút huyết +1.6%
10 viên Xanh III công trang bị lý/xuyên giápCông vật dụng lý +0.9Xuyên gần kề +6.4

Chi ngày tiết hơn: Bảng ngọc Xạ Thủ Liên Quân

Bảng ngọc quân sĩ liên quân

Bảng ngọc Đấu Sĩ theo hướng dồn gần kề thương

*Áp dụng mang lại tướng:


Bảng ngọc này ưu tiên tài năng dồn tiếp giáp thương mang lại Đấu Sĩ, một trong những gợi ý tương xứng nhất như: Skud, Zuka, Florentino, Volkath,…

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công thiết bị lýCông đồ vật lý +3.2
10 viên Tím III hút máuHút ngày tiết +1.6%
10 viên Xanh III công thứ lý/xuyên giápCông thiết bị lý +0.9Xuyên sát +6.4

^^^ Gợi ý khác

nhatvip |