17H15 KÊNH KG: BẢO BỐI THẤT LẠC CỦA KHỦNG LONG

      20

Đường dây nóng (Lifeline) là chương trình của capdoihoanhao.vn nhằm giúp các dịch vụ truyền thông hợp lý hoá giá cả hơn cho người tiêu dùng có thu nhập thấp. Đường dây nóng cung cấp cho người đăng ký một khoản chiết khấu cho dịch vụ điện thoại hàng tháng, dịch vụ Internet băng thông rộng hoặc các gói băng thông rộng qua điện thoại đi kèm được mua từ các nhà cung cấp có dây hoặc không dây tham gia. Việc giảm giá giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng có thu nhập thấp có thể mua được băng thông của thế kỷ 21 và tiếp cận với nó để có được việc làm, bảo hiểm y tế, và nguồn thông tin giáo dục.

Bạn đang xem: 17h15 kênh kg: bảo bối thất lạc của khủng long

Đường dây nóng Trong Đại dịch Coronavirus

Để giúp người Mỹ kết nối trong đại dịch coronavirus, capdoihoanhao.vn đã tạm thời từ bỏ các yêu cầu xác nhận lại và xác minh lại đối với những người đăng ký cư trú trên vùng đất của Bộ lạc và đã gia hạn những miễn trừ đó cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Lệnh miễn trừ mới nhất của capdoihoanhao.vn được ban hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 (tải xuống PDF: https://docs.capdoihoanhao.vn/public/attachments/DA-22-1039A1.pdf) và nó sẽ giúp đảm bảo rằng người đăng ký Lifeline không bị loại bỏ khỏi chương trình Lifeline một cách vô tình trong thời gian khủng hoảng quốc gia này. Tất cả các miễn trừ Lifeline khác được áp dụng trước đây do đại dịch coronavirus đã kết thúc.

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng, hãy truy cập vào đây.


Lifeline Hoạt Động Như Thế Nào


Lifeline Hoạt Động Như Thế Nào

Đường dây nóng cung cấp chiết khấu dịch vụ lên đến $9,25 hàng tháng cho những người đăng ký có thu nhập thấp đủ điều kiện. Người đăng ký có thể nhận được chiết khấu Đường dây nóng trên dịch vụ có dây hoặc không dây, nhưng họ có thể không nhận được chiết khấu trên cả hai dịch vụ cùng một lúc. Đường dây nóng cũng hỗ trợ dịch vụ Internet băng thông rộng và các gói thoại băng thông rộng. Các quy tắc capdoihoanhao.vn cấm nhiều hơn một dịch vụ Đường dây nóng cho mỗi hộ gia đình.

Đường dây nóng có sẵn cho người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ điều kiện ở mọi tiểu bang, khối thịnh vượng chung, lãnh thổ và trên các vùng đất của Bộ lạc. Chương trình Đường dây nóng do Công ty Quản lý Dịch vụ Phổ cập (USAC) quản lý. USAC chịu trách nhiệm thu thập và duy trì dữ liệu, tính toán hỗ trợ, giải ngân và hỗ trợ người tiêu dùng về điều kiện đủ của Đường dây nóng và đăng ký tham gia chương trình. Trang web của USAC cung cấp thông tin bổ sung về chương trình, bao gồm các yêu cầu của chương trình.

Để tham gia vào chương trình Đường dây nóng, người tiêu dùng phải có thu nhập bằng hoặc dưới 135% theo Nguyên tắc về Nghèo đói của Liên bang hoặc tham gia vào các chương trình hỗ trợ liên bang nhất định, chẳng hạn như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Medicaid, Hỗ trợ Nhà ở Công cộng Liên bang, Thu nhập An sinh Bổ sung, Trợ cấp Trợ cấp Cựu chiến binh và Người sống sót, hoặc các Chương trình Bộ lạc nhất định. Bạn có thể biết mình có đủ điều kiện hay không bằng cách xem lại thông tin có sẵn tại lifelinesupport.org (nhấn "Liệu tôi có đủ điều kiện?").

Xác minh Cấp Quốc gia về Điều kiện Đủ của Đường dây nóng

Để đăng ký Đường dây nóng, người tiêu dùng phải sử dụng hệ thống đăng ký Xác minh Cấp Quốc gia. Xác minh Cấp Quốc gia là một hệ thống tập trung được thiết lập bởi capdoihoanhao.vn và được vận hành bởi USAC để xác minh điều kiện đủ của người đăng ký Đường dây nóng và xác nhận lại điều kiện đủ của người đăng ký hàng năm.

Kể từ tháng 6 năm 2020, Xác minh Cấp Quốc gia đã ra mắt đầy đủ ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ California, Oregon và Texas. Đối với người tiêu dùng ở các tiểu bang đó hoặc nếu bạn muốn một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ bạn khi bạn đăng ký, vui lòng sử dụng công cụ "Các Công ty Gần Tôi" để tìm nhà cung cấp dịch vụ chương trình Đường dây nóng trong khu vực của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi về đơn đăng ký của mình hoặc muốn đơn đăng ký được gửi qua đường bưu điện cho bạn, hãy liên hệ với Đường dây nóng tại (800) 234-9473 or LifelineSupport

Các quy tắc chính gồm có những điều sau:

Lifeline chỉ khả dụng cho các thuê bao mà việc đủ điều kiện của họ có thể được xác minh bằng cách kiểm tra cơ sở dữ liệu về tính đủ điều kiện của chương trình hoặc bằng cách đệ trình tài liệu chứng minh tính đủ điều kiện của họ.Chỉ cho phép có một phúc lợi Lifeline cho mỗi hộ gia đình. Các quy tắc liên bang nghiêm cấm các thuê bao được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline. Nếu như một thuê bao hoặc hộ gia đình của anh ấy hay cô ấy hiện đang có nhiều hơn một dịch vụ được giảm giá theo Lifeline, thì họ phải ngay lập tức hủy đăng ký khỏi các dịch vụ Lifeline khác bằng không thì sẽ phải chịu phạt.Chỉ có các thuê bao thu nhập thấp đã được xét thấy là đạt tiêu chuẩn thì mới đủ điều kiện để ghi danh.Người đăng ký phải xác nhận lại tính đủ điều kiện của họ hàng năm và phải trả lời bất kỳ yêu cầu nào từ người quản lý Đường dây nóng của tiểu bang hoặc của Người xác minh quốc gia để chứng nhận lại tính đủ điều kiện. Những người đăng ký không xác nhận lại tính đủ điều kiện của họ sẽ bị hủy đăng ký khỏi chương trình Lifeline. Xin lưu ý rằng, theo sự từ bỏ được capdoihoanhao.vn phê duyệt, các yêu cầu chứng nhận lại đối với những người đăng ký sống trên vùng đất của Bộ lạc đã bị tạm dừng cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023.

Theo miễn trừ được capdoihoanhao.vn phê duyệt để đối phó với đại dịch COVID-19, cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, nhà cung cấp dịch vụ Đường dây nóng có thể chọn bắt đầu ngay lập tức cung cấp dịch vụ Đường dây nóng cho người tiêu dùng sống ở khu vực nông thôn Bộ tộc đăng ký Đường dây nóng nhưng không thể để cung cấp tài liệu cần thiết để giải quyết việc kiểm tra tự động không thành công tại thời điểm áp dụng. Người tiêu dùng sẽ có 45 ngày kể từ thời điểm nộp đơn để nộp tài liệu. Nhà cung cấp dịch vụ Đường dây nóng chọn cung cấp dịch vụ theo sự miễn trừ này có thể yêu cầu người đăng ký đó được hoàn trả từ Quỹ dịch vụ chung sau khi người đăng ký đã nộp các tài liệu cần thiết và nhận được xác định đủ điều kiện. Nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu hỗ trợ Đường dây nóng trong tối đa 45 ngày dịch vụ được cung cấp trước khi xác định tính đủ điều kiện. Cách tiếp cận này sẽ giúp người tiêu dùng đủ điều kiện ở các vùng nông thôn Bộ lạc đăng ký Đường dây nóng trong khi tránh liên hệ trực tiếp tại thời điểm nộp đơn và nhanh chóng được kết nối với các dịch vụ điện thoại và băng thông rộng quan trọng trong COVID-19.

Xem thêm: Usb &Amp; Otg Giá Cực Tốt - What Is Usb (Universal Serial Bus)

Bởi vì mức độ thuê bao điện thoại trên các vùng đất của Bộ lạc là thấp nhất trong cả nước, các lợi ích Đường dây nóng được nâng cao dành cho những cư dân có thu nhập thấp của vùng đất Bộ lạc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào là đất của Bộ lạc đủ điều kiện bằng cách truy cập trang web này: https://www.lifelinesupport.org/tribal-benefit.

Kết nối (Link Up) là phúc lợi liên bang một lần, theo địa chỉ, giúp giảm phí cài đặt hoặc kích hoạt ban đầu của một số nhà cung cấp Đường dây nóng cung cấp dịch vụ điện thoại trên các vùng đất của Bộ lạc.

Những lợi ích nào có được thông qua sự hỗ trợ của chương trình Đường dây nóng cho các vùng đất của Bộ lạc?

Đối với những người tiêu dùng có thu nhập thấp sống trên các vùng đất của Bộ lạc, Đường dây nóng cung cấp chiết khấu hàng tháng lên đến $ 34,25 cho dịch vụ điện thoại, dịch vụ Internet băng thông rộng hoặc các dịch vụ đi kèm (có dây hoặc không dây). Khoản chiết khấu này bao gồm lên đến $ 9,25 (áp dụng cho tất cả những người đăng ký có thu nhập thấp đủ điều kiện trên khắp Hoa Kỳ) cộng với khoản hỗ trợ nâng cao lên đến $ 25 (chỉ dành cho những người đăng ký có thu nhập thấp đủ điều kiện sống trên các vùng đất của Bộ lạc). Một số tiểu bang cung cấp chiết khấu hàng tháng bổ sung thông qua các chương trình Đường dây nóng của riêng họ.

Kết nối Đất Bộ lạc (Tribal Lands Link Up) cung cấp cho những người đăng ký đủ điều kiện sống trên các vùng đất của Bộ lạc với chiết khấu một lần lên tới $ 100 cho lần cài đặt ban đầu hoặc kích hoạt dịch vụ điện thoại tại nơi ở chính của họ. Đối với phí khởi tạo dịch vụ lên đến $ 200, Kết nối cũng cung cấp gói trả chậm, không tính lãi cho người đăng ký trong tối đa một năm. Người đăng ký có thể yêu cầu Kết nối một lần cho mỗi lần thay đổi địa chỉ cư trú (nhà riêng) chính của họ. Hỗ trợ Kết nối Bộ lạc chỉ được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ đang xây dựng cơ sở hạ tầng trên vùng đất Bộ lạc, vì vậy không phải tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều có thể giảm phí kích hoạt của họ. Người tiêu dùng có thể kiểm tra với nhà cung cấp Đường dây nóng của họ để xem họ có cung cấp Kết nối hay không.

Có những điểm hạn chế nào trong chương trình Lifeline và Link Up?

Các quy tắc liên bang nghiêm cấm người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline tại cùng một thời điểm. Ví dụ, thuê bao có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn có thể nhận được một giảm giá Lifeline trên một dịch vụ điện thoại bàn cố định hoặc dịch vụ điện thoại vô tuyến, nhưng họ không được cùng lúc nhận giảm giá Lifeline cho cả hai dịch vụ.

Ngoài ra, mỗi hộ gia đình chỉ có thể được một dịch vụ Lifeline. “Hộ gia đình” được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hay nhóm các cá nhân sống chung với nhau tại cùng địa chỉ như một đơn vị kinh tế. Một “đơn vị kinh tế” được định nghĩa là “tất cả các cá nhân trưởng thành đóng góp và chia sẻ về thu nhập và chi phí của một hộ gia đình”.

Hỗ trợ Lifeline là khả dụng cho các thuê bao có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn hiện đang sống trong các cơ sở sinh sống theo nhóm. Những người đăng ký Lifeline có thể chứng minh khi bước đầu ghi danh vào chương trình rằng bất kỳ người nhận Lifeline nào khác hiện trú tại địa chỉ cư ngụ của họ là thành phần của một hộ gia đình riêng biệt. Tương tự như vậy, các quy tắc liên bang cũng nghiêm cấm người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một giảm giá Link Up cho Bộ Lạc tại một nơi cư ngụ chính.


Đường dây nóng Trên Toàn nước Mỹ Tiếp cận Người tiêu dùng là một nhóm công tác liên bang-tiểu bang được thành lập vào năm 2005 để xem xét các nỗ lực tiếp cận đối với chương trình Đường dây nóng và cung cấp cho các thực thể tiểu bang, địa phương và Bộ lạc thông tin và nguồn lực để giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng có thu nhập thấp nhận thức được chương trình và hiểu các yêu cầu tham gia . Các thành viên của nó bao gồm Ủy ban Truyền thông Liên bang (capdoihoanhao.vn), Hiệp hội Quốc gia về Ủy ban Điều tiết Tiện ích (NARUC) và Hiệp hội Quốc gia của những Người ủng hộ Người tiêu dùng Tiện ích Tiểu bang (NASUCA). Nhóm Lao động Trên Toàn nước Mỹ (LAAWG) đã khởi xướng một nghiên cứu và tổng hợp một báo cáo vào năm 2006 nơi nó trình bày những quan sát và kết luận liên quan đến các phương pháp hay nhất để tiếp cận với chương trình Đường dây nóng. LAAWG kể từ đó đã thực hiện một số dự án để cải thiện khả năng tiếp cận, bao gồm Tuần lễ nâng cao nhận thức về đường dây mạng và điện thoại giảm giá toàn quốc (Tuần lễ nâng cao nhận thức về đường dây mạng), diễn ra hàng năm trong suốt tuần đầu tiên sau Ngày lao động.

Để giúp nâng cao nhận thức về sáng kiến Đường dây nóng Trên Toàn nước Mỹ và hỗ trợ thu thập thông tin đầu vào và phân phối tài liệu tiếp cận cộng đồng, LAAWG duy trì trang web Đường dây nóng chuyên dụng này, được lưu trữ trên trang web của capdoihoanhao.vn và được liên kết với các trang web của NARUC và NASUCA. Trang web này cung cấp thông tin và tài nguyên cho người tiêu dùng, các nhóm vận động người tiêu dùng, các bên liên quan trong ngành và chính phủ theo định dạng thân thiện với người dùng để giúp tiếp cận với Đường dây nóng và đóng vai trò như một nguồn giúp giáo dục người tiêu dùng có thu nhập thấp về các quy tắc của chương trình Đường dây nóng.

Liên hệ cho Báo chí của Đường dây nóng Trên Toàn nước Mỹ Tiếp cận Người tiêu dùng

NARUC: Regina Davis, rdavis

qqlive


Kubet