Năm mới đọc thơ … bút tre

Ngộ độc văn chương, trời lạnh với ko mưa, chạy loăng quăng hiểu mấy vần thơ Bút Tre với các bài xích nạp năng lượng theo; cảm giác thiếu sót còn nếu không ky cóp lại mấy câu của bác