CÁCH CHƠI LEGION TD MEGA 4.1 X20

      30

" data-image-caption="" data-medium-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=300" data-large-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=627" class="alignnone size-full wp-image-553" src="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=627" alt="Nhân thứ Azure dragon trong map legion td mega" srcset="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg 660w" sizes="(max-width: 627px) 100vw, 627px" />

Young frost dragon

Nhân thiết bị Young frost rồng trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 285

-Dame 140-145

-Hp 1360

-Mana 20

Skill: 

-Breathes of frost

Young frost dragon thở ra sương giá chỉ (hình nón) lên đơn vị quái, khiến 15 damage trực tiếp cùng 6 damage từng giây trong 40 giây.Bạn đã xem: cách chơi legion td mega 4.1 x20

Nhận xét:

Breathes of frost là một anh hùng tay dài, bao gồm skill đốt tiết diện rộng tương đối mạnh trong những round đầu, thời gian hồi khả năng trung bình. Liền kề thương của Breathes of frost với từng hit giết được một quái của round 1 cùng round 2. Vày vậy rất có thể xây luôn luôn từ đầu, lev 2 rất có thể xây thêm Breathes of frost nữa (không nên nâng cấp ở round 2 vì xuất xắc bị thả hồi tiết mà yêu cầu xây 2 Breathes of frost).

Bạn đang xem: Cách chơi legion td mega 4.1 x20

Thân thú mình diều hâu

Promote to Azure dragon

" data-image-caption="Nhân đồ dùng Azure long trong maps legion td mega" data-medium-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=300" data-large-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627" class="alignnone size-full wp-image-549" src="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627" alt="Nhân đồ dùng Azure rồng trong maps legion td mega" srcset="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg 660w" sizes="(max-width: 627px) 100vw, 627px" />

Nhân đồ gia dụng Azure rồng trong maps legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 625

-Dame 232-247

-Hp 2325

-Mana 0

Skill: 

-Azues’s armorTăng cho Azure dragon thêm 5 giáp và làm chậm những đơn vị người tấn công nó.-Azure’s breathĐòn tấn công gây thiệt sợ hãi lan nhỏ và đốt máu dần dần dần trên cả hai đơn vị chức năng mặt đất và không khí.

Nhận xét:

Azure rồng là một nhân vật đánh xa vận tốc đánh trung bình khá, liền kề thương chính cũng khá khiêm tốn. Tuy vậy có kỹ năng đánh lan cùng đốt máu dần dần dần, ngoài ra đươc thêm vào đó giáp và làm chậm những đơn vị tấn công  nên Azure dragon khá trâu bò. Xây những thì Azure dragon mới bạo phổi được mặc dù round quái vật thì nặng nề qua (phải có thêm ranger phệ nữa).

Thân thú bản thân diềuhâu

Posted by capdoihoanhao.vn on tháng Sáu 2, 2016Posted in: Các hero trong ô 305 gold.1 làm phản hồi

Dragon hawk" data-image-caption="Nhân đồ Dragon hawk trong map legion td mega

" data-medium-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=300" data-large-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=627" class=" wp-image-480" src="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=829&h=608" alt="Nhân đồ vật Dragon hawk trong bản đồ legion td mega" width="829" height="608" srcset="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg 660w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=150&h=110 150w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=300&h=220 300w" sizes="(max-width: 829px) 100vw, 829px" />

Nhân đồ Dragon hawk trong maps legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 320

-Dame 120-128

-Hp 1480

-Mana 0

Skill: 

Không có

Nhận xét:

Dragon hawk  là một hero tay dài, tốc độ đánh khá, ban đầu thì ngay cạnh thương cũng như máu không tồn tại gì trông rất nổi bật (không tất cả cả khả năng gì). Tránh việc xây từ phần đa round đầu vì chắc chắn sẽ lọt.

Rồng xương

Promote lớn Royal Griffin

" data-image-caption="Nhân trang bị Royal griffin trong bản đồ legion td mega" data-medium-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=300" data-large-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=627" class=" wp-image-482" src="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=836&h=613" alt="Nhân đồ Royal griffin trong map legion td mega" width="836" height="613" srcset="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg 660w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=150&h=110 150w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=300&h=220 300w" sizes="(max-width: 836px) 100vw, 836px" />

Nhân vật dụng Royal griffin trong maps legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 680

-Dame 350-350

-Hp 2675

-Mana 0

Skill: 

-Storm hammers

Royal griffin tấn công quái bằng chuỗi sét gây thiệt hại nhiều đơn vị (tổng 4 đơn vị chức năng bị tác động bởi chuỗi sét), cạnh bên thương sẽ giảm dần.

Nhận xét:

Royal griffin là một nhân vật tốt vì bao gồm skill gây gần kề thương thứ lý lan, tốc độ đánh trung bình. Ngày tiết trâu, ngay cạnh thương to và lan, giá chỉ khá bèo. Royal griffin đông thì mới có thể phát huy được sức khỏe của mình. Đây là 1 anh hùng hay khá yếu ban sơ như round 7 (vì tốc độ đánh và còn chưa đông).

Rồng băng

Rồng xương – giám hộ tửthần

Posted by capdoihoanhao.vn on mon Sáu 1, 2016Posted in: Các nhân vật trong ô 305 gold.Bạn suy nghĩ gì về bài viết này?

Guardian of death

" data-image-caption="Nhân trang bị Guardian of Death trong bản đồ legion td mega" data-medium-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=300" data-large-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=627" class="alignnone size-full wp-image-414" src="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=627" alt="Nhân đồ Guardian of Death trong map legion td mega" srcset="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg 660w" sizes="(max-width: 627px) 100vw, 627px" />

Nhân thứ Guardian of Death trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 320

-Dame 121-143

-Hp 1460

-Mana 0

Skill: 

-Cleaving attack

Guardian of death tấn công quái và gây một xác suất phần trăm nhỏ tuổi thiệt hại của mình thông qua những đơn vị chức năng đến gần đơn vị tấn công chính.

Nhận xét:

Cai ngục tù bóng đêm

Promote to Death dragon

" data-image-caption="Nhân đồ vật Death long trong bản đồ legion td mega" data-medium-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=300" data-large-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627" class="alignnone size-full wp-image-417" src="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627" alt="Nhân đồ Death rồng trong map legion td mega" srcset="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg 660w" sizes="(max-width: 627px) 100vw, 627px" />

Nhân đồ vật Death dragon trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 700

-Dame 313-328

-Hp 2600

-Mana 0

Skill: 

-Death’s breath

Death dragon thở ra xung quanh 1-1 vị tiến công chính các luồng ko khí chết người (sát yêu quý lan) và ảnh hưởng cả hai đơn vị chức năng mặt khu đất lẫn không khí.

Xem thêm: Các Mã Trong Gta Vice City Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất, Tổng Hợp Các Mã Cheat Trong Game Gta Vice City

Nhận xét:

Death dragon là một trong hero rất được mếm mộ vì có 3 lý do:

-Giá cả đúng theo lý có thể xây trong round 2 luôn.

-Khá trâu trườn (2600 máu) và tiếp giáp thương cao (trên 300 damage), đặc biệt có tác dụng gây giáp thương đồ vật lý lan.

-Vì chỉ việc một Death dragon sẽ đủ ăn uống nguyên kho bãi quái round 2, hai Death dragon vừa sức qua round 5. Nên cầm Death dragon có 2 phía chơi: hoặc là fam cấp tốc từ đông đảo lev đầu kết hợp def khá dễ hoặc xây Death dragon không fam nhằm gánh team (chắc chắn sẽ rất giàu vì ăn uống tiền từ quái ác của đội bạn khi bị lọt).

Điểm yếu tốt nhất của Death dragon là boss khủng round 10. Yêu cầu xây quân ranger từ bỏ round 8 để ăn boss 10.

Thân thú bản thân chim

Cai ngục tù bóngđêm

Posted by capdoihoanhao.vn on mon Năm 29, 2016Posted in: Các nhân vật trong ô 305 gold.Bạn suy nghĩ gì về nội dung bài viết này?

Moon guard " data-image-caption="Nhân trang bị Moon Guard trong map legion td mega

" data-medium-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=300" data-large-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=627" class="alignnone size-full wp-image-316" src="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=627" alt="Nhân trang bị Moon Guard trong map legion td mega" srcset="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg 660w" sizes="(max-width: 627px) 100vw, 627px" />

Nhân thiết bị Moon Guard trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 300

-Dame 79-89

-Hp 1750

-Mana 20

Skill: 

-Fan of knives

Moon guard ném một loạt dao ra xung quanh, gây gần cạnh thương kẻ thù gần đó. Mỗi nhỏ dao gây 120 thiệt hại, về tối đa 7 kim chỉ nam cự ly 700 range.

Nhận xét:

Moon guard là một nhân vật có thể xây ban sơ khá giỏi vì lượng máu béo (1750), tất cả skill gây liền kề thương mạnh và diện rộng, tốc độ đánh nhanh và giá hợp lí (300 vàng). Ví như xây từ đầu thì bắt buộc xây thêm nhiều hero khác cung ứng vì nếu như bị thả từ trên đầu rất dễ dàng lọt.

Xe tank Doomsday machine

Promote to Warden

" data-image-caption="Nhân thiết bị Warden trong map legion td mega" data-medium-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=300" data-large-file="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=627" class="alignnone size-full wp-image-319" src="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=627" alt="Nhân thứ Warden trong bản đồ legion td mega" srcset="https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://capdoihoanhao.vn.files.capdoihoanhao.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg 660w" sizes="(max-width: 627px) 100vw, 627px" />

Nhân thứ Warden trong maps legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 650

-Dame 90-110

-Hp 2350

-Mana 0

Skill:

-Coup de grace

Warden nhân 2 lần sát thương trên mỗi phát đánh, và có 12% cơ hội tránh đợt tấn công của kẻ thù.

-Life steal

Nhận xét:

Đây là nhân vật tốc độ đánh nhanh, liền kề thương trung bình, huyết khá khiêm tốn (chỉ 2350) nhiều hơn cận chiến. Ưu điểm là kĩ năng hút huyết của địch góp Warden sống dai hơn. Nhìn chung đó là 1 anh hùng khá hay, giá thành hợp lý, tương đối yếu trong round chim và đánh xa, còn giáp lá cà thì tương đối tốt.

qqlive


Kubet