Cách đọc pinyin

      13
1. Bảng phiên âm Pinyin tổng quan liêu cùng bí quyết gọi giờ đồng hồ Trung2. Quy tắc viết gần như ngôi trường hòa hợp đặc biệt quan trọng trong phiên âm pinyin3. Luyện tập phương pháp đọc giờ đồng hồ Trung cơ bản3.1 Đọc bảng chữ cái pinyin ko kèm tkhô nóng điệu4. Luyện gọi giờ trung pinyin 

Sau khi đang học tập qua phần vạc âm cùng cách phát âm tiếng trung cơ bản. Bao bao gồm những bài bác về cách hiểu tkhô hanh mẫu, vận mẫu, bí quyết ghxay tkhô nóng điệu. Chắc hẳn những bạn đã có kỹ năng và kiến thức sơ cỗ. Hoặc gọi được tổng quan lại về khối hệ thống phân phát âm theo bảng vần âm pinyin của giờ đồng hồ Trung Hoa.

Bạn đang xem: Cách đọc pinyin

Hôm nay chúng ta vẫn thuộc đi thực hành thực tế ôn tập lại một lượt về kiểu cách hiểu giờ đồng hồ trung cơ bản cho người học từ đầu. Các quy tắc viết cùng phép tắc phiên âm pinyin trở thành âm đổi thay điệu trong giờ đồng hồ Trung.

Nội dung bài học kinh nghiệm bây giờ bao gồm:

Ghi lưu giữ bảng vần âm phiên âm pinyin với biện pháp đọc giờ trung cơ bảnGhi nhớ phương pháp viết phối kết hợp giữa phú âm và nguyên ổn âmLàm những bài bác tập tổng quan tiền nhằm ghi ghi nhớ cách đọc.

1. Bảng phiên âm Pinyin tổng quan tiền với giải pháp đọc tiếng Trung

Tại bài học trước tiên của khóa huấn luyện và đào tạo phát âm giờ đồng hồ trung từ bỏ cơ phiên bản cho tất cả những người new này. Chúng ta sẽ cùng khám phá qua về bảng vần âm giờ Trung phiên âm Pin. Nếu các bạn không liếc qua thì có thể xem lại tại bài viết: Phiên âm Pinyin với bảng vần âm giờ đồng hồ Trung.

1.1 Cách gọi tiếng Trung cơ bạn dạng theo bảng vần âm pinyin

Hôm ni, họ tiếp tục ôn luyện phương pháp hiểu dựa trên bảng pinyin này. Mục tiêu là phát âm được toàn diện bảng vần âm tiếng Trung Hoa. Từ kia tiện lợi hơn trong vấn đề học.

*

Trong bảng trên vẫn tổng thích hợp gần như vừa đủ tốt nhất về tkhô cứng chủng loại, vận mẫu cũng như những âm rất có thể phối kết hợp được từ thanh khô mẫu mã và vận chủng loại.

1.2 Hướng dẫn bí quyết phát âm giờ trung cơ bản theo bảng chữ cái

Nếu màn hình hiển thị của doanh nghiệp quá bé xíu với khó khăn để thấy hết được bảng tổng thích hợp trên. Hãy demo làm cho nhỏng sau, 1 bấm chuột đề nghị vào hình ảnh: Chọn “mnghỉ ngơi hình ảnh vào tab mới” để mnghỉ ngơi riêng hình hình họa trên web đọc dễ dàng rộng. 2, các bạn hãy download hình ảnh về thứ để bật lên coi và phóng lớn thu nhỏ dại Khi có thể.

Cách học tập theo bảng trên nlỗi sau: Các chúng ta chú ý theo sản phẩm, cột.

Sự giao trét giữa sản phẩm cùng cột là những âm giờ đồng hồ trung. Nếu giữa sản phẩm cùng cột giao bôi nhau cơ mà không tồn tại sự phối kết hợp thân tkhô hanh mẫu mã cùng với vận mẫu mã. Thì đồng nghĩa trong giờ đồng hồ trung không tồn tại âm đó. Không gồm cách phiên âm pinyin đó.

Xem thêm: Những Bài Hát Song Ca Nam Nữ Hay, Song Ca Hay Nhất

Cách hiểu như sau: Đọc theo mặt hàng theo thứ tự trường đoản cú trái qua bắt buộc, đầu tiên là gọi hàng trên cùng (phát âm riêng rẽ các nguyên ổn âm). Sau kia phát âm xuống mặt hàng thứ hai, ghép những prúc âm với nguyên âm. Lần lượt hiểu từ đầu tới hàng sau cùng. Vậy nên là hoàn thành một lượt đọc phiên âm pinyin (拼音)cơ phiên bản.

2. Quy tắc viết đều ngôi trường hợp đặc biệt vào phiên âm pinyin

Trong 1 chữ hoàn chỉnh hay là: nguyên âm + nguan tâm, nguan tâm + prúc âm, hoặc Prúc âm + nguim âm hoặc không ngừng mở rộng ra là prúc âm + nguyên lòng + nguyên lòng + prúc âm.

Ví dụ: hǎo , lếu , kāng , ān, áo , ēn

Có một vài trường hợp, các nguan tâm dẫn đầu chữ sẽ sở hữu giải pháp viết khác. Để dễ đọc và dễ hình dung thì bây chừ họ sẽ cùng khám phá.

2.1 Nguan tâm i đứng đầu chữ

Dựa vào bảng trên ta hoàn toàn có thể thấy, Khi nguyên âm i mở đầu chữ bao gồm những trường đúng theo sau đang bắt buộc đổi giải pháp viết, ráng chữ i bằng chữ y và nối với những ngulặng prúc âm khác ví như bình thường. Cách phát âm pinyin vẫn ko đổi. i -> yi, ia -> ya, iao -> yao, ie -> ye, iou -> you, ian -> yan, iang -> yang, in -> yin, ing -> ying, iong -> yong

2.2 Nguim ảm đạm với ü đi đầu chữ

Khi u Tiên phong chữ, ta sẽ sở hữu được nguyên tắc viết quăng quật chữ u cùng gắng bằng chữ w, ghxay với các chữ còn sót lại. Cách gọi không biến đổi.Lúc ü mở màn, ta đã nắm chữ ü thành cữ y với ghép cùng với các chữ còn lại. Cách hiểu không đổi.u -> wu, ua -> wa, uai -> wai, uei -> wei, uo -> wo, uan -> wan, uang -> wang, uen -> wen, ueng -> wengü -> yu, üe -> yue, üan -> yuan, ün -> yun.

Cũng bởi vì tất cả phương pháp viết những điều đó, yêu cầu y với w còn được xem như là mọi thanh khô mẫu quan trọng đặc biệt.

3. Luyện tập giải pháp hiểu giờ Trung cơ bản

3.1 Đọc bảng chữ cái pinyin không kèm tkhô giòn điệu

3.1.1 Pinyin nguim âmNguan tâm a: a – ai – ao – an – angNguyên lòng o: o – ou – ongNguyên lòng e: e – ei – en – eng – erNguyên âm i: yi (i) – ya (ia) – yao (iao) – ye (ie) – you (iou) – yan (ian) – yang (iang) – yin (in) – ying (ing) – yong (iong)Nguyên lòng u: wu (u) – wa (ua) – wai (uai) – wei (uei) – wo (uo) – wan (uan) – wang (uang) – wen (uen), weng (ueng)Nguyên lòng ü: yu (ü) – yue (üe) – yuan (üan) – yun (ün).3.1.2 Đọc pinyin: Phú âm ghép cùng với nguyên ổn âma. Phần 1Phú âm b: tía, bai, bao, ban, bang, bei, ben, beng, bo, bi, bie, biao, bian, bin, bing, buPhụ âm p: page authority, pai, pao, pan, pang, pei, pen, peng, po, pou, pi, piao, pie, pian, pin, ping, puPrúc âm m: ma, mai, mao, man, với, me, mei, men, meng, mo, mou, mày, miao, mie, miu, mian, min, ming, muPhú âm f: fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fuPhụ âm d: da, dẻo, dao, dan, dang, de, dei, den, deng, dou, dong, di, diao, die, diu, dian, ding, du, dui, duo, duan, dunPrúc âm t: ta, tai, tao, tan, tang, te, teng, tou, tong, ti, tiao, tie, tian, ting, tu, tui, tuo, tuan, tunPhụ âm n: na, nai, nao, nan, ne, nei, nen, neng, nou, nống, ni, niao, nie, niu, nian, niang, nin, ning, nu, nuo, nuan, nü, nüePhụ âm l: la, lai, lao, lan, lang, le, lei, leng, lo, lou, long, li, lia, liao, lie, liu, lian, liang, lin, ling, lu, luo, luan, lun, lü, lüe.Prúc âm z: za, zai, zao, zan, zang, ze, zei, zen, zeng, zou, zong, zi, zu, zui, zuo, zuan, zunPrúc âm c: ca, cai, cao, can, cang, ce, cei, cen, ceng, cou, cong, ci, cu, cui, cuo, cuan, cunPhú âm s: sa, sai, sao, san, sang trọng, se, sen, seng, sou, tuy vậy, đắm say, su, sui, suo, suan, sunb. Phần 2Phú âm zh: Zha, znhì, zhao, zhan, zhang, zhe, zhei, zhen, zheng, zhou, zhong, zhi, zhu, zhua, zhuai, zhui, zhuo, zhuan, zhuang, zhunPhụ âm ch: phụ thân, cnhị, chao, chan, chang, bít, chen, cheng, chou, chong, bỏ ra, chu, chua, chuai, chui, chuo, chuan, chuang, chunPhú âm sh: sha, shai, shao, shan, shang, she, shei, shen, sheng, shou, shi, shu, shua, shuai, shui, shuo, shuan, shuang, shunPhú âm r: rao, ran, rang, re, ren, reng, rou, rong, ri, ru, rua, rui, ruo, ruan, runPrúc âm j: ji, jia, jiao, jie, jiu, jian, jiang, jin, jing, jiong, ju, jue, juan, junPhú âm q: qi, qia, qiao, qie, qiu, qian, qiang, qin, qing, qu, que, quan lại, qunPhú âm x: xi, xia, xiao, xie, xiu, xian, xiang, xin, xing, xu, xue, xuan, xunPhụ âm g: ga, tua, gao, gan, gang, ge, gei, ren, geng, gou, gong, gu, gua, guai, gui, guo, guan, guang, gunPhú âm k: ka, kai, kao, kan, kang, ke, kei, ken, keng, kou, kong, ku, kua, kuai, kui, kuo, kuan, kuang, kunPrúc âm h: ha, hai, hao, han, hang, he, hei, hen, heng, hou, hong, hu, hua, huai, hui, huo, huan, huang, hun

3.2 Cách phát âm giờ đồng hồ Trung cơ bản pinyin bao gồm tkhô cứng điệu

Để đọc được chuẩn chỉnh, và không thiếu các vần âm vào bảng giờ đồng hồ trung pinyin. Các bạn ghxay những trường đoản cú bên trên với thanh khô điệu. Đọc tương đối đầy đủ 4 thanh hao điệu trong một từ. Lần lượt từ đầu cho tới cuối.

Ví dụ:

bā – bá – bǎ – bà – bāo – báo – bǎo – bàomā – má – mǎ – nhưng – mēi – méi – měi – mèinē – né – ně -nè cổ – nā – ná – nǎ – nà

Đọc liên tiếp đến khi nào cảm thấy nhuần nhuyễn thì có nghĩa là chúng ta đang đại công cáo thành. Tuy nhiên, đó chỉ với bí quyết đọc giờ trung cơ bạn dạng nghỉ ngơi những trường đoản cú đối chọi. Khi ghép những từ đối chọi lại với nhau thành từng các từ, các bạn sẽ thấy không hề dễ dàng.

Xem thêm: Mẹ Phải Làm Gì Khi Trẻ Sơ Sinh Bị Nấc Cụt? ? Phải Làm Gì Khi Trẻ Sơ Sinh Bị Nấc Cụt

4. Luyện hiểu giờ trung pinyin 

4.1 Bài 1: Cách phát âm tiếng trung cơ phiên bản, những tự đơn

ān – táng – tuō – xié – tù nhân – lūn – kěntáo khuyết – pǔ – bào – dāo – nuò – zuò – shǔhěn – mō – suó – bié – xitrần – ruǎn – zhuāngchī – gǔn – zé – fēng – sēn – jūn – qióngxūn – shèng – zì – mēng – guì – tuǐ – liǎ

4.2 Bài 2: Đọc theo nhiều từ bỏ pinyin

tóu fā – tuō luó – hào xué – tuì hòu – hén jì – bǐ jiào – fāng fǎ – chǎn lǎn – páng biàntīng tíng – bīng bāng – tú shū – lǘ guǎn – nǚ xù – bō luó – hóu lóng – hǎo hàn – nấn ná déyú táng – kāi xóm – xīn suān – pí jiǔ – běn zī – bān bù – chiếc ngóng – xiōng mèi – jiě shéngyī shēng – yī huò – dān yōu – tuō guāng – ruǎn ruò – kěn dìng – běn rén – hěn hǎo – hãng apple pǎossản phẩm tiān – kōng tiáo – bǎ huǒ – dāo guāng – liǎn pǔ – ài liàn – bù néng – méng rán – tǎn ránjìng rán – qíng rén – shuō fǎ – zì sī – chá kàn – zuò chē – lǚ xíng – què rèn – xún zhǎo – jūn zǐ

4.3 Bài 3: Đọc giờ đồng hồ trung cơ phiên bản nhiều pinyin khó

shí shì shí shì shí – shí shì sí , sí shì shì sípā lā pī lī – chǎn zhǎn chāo chì – bǎo jīng cāng shāngshī zhí shēn zhì – shí chì shén chǐ – chóng zhuāng chū shùchuō chuān zhēn chá – chǎng zhǎng chuàng chǔ – zhǎn chū zhāng chǎngcūn zhuāng luàn chǎo – mù loại tuī cí – sān jiǎo shāng yè cổ – sī nhón nhén shī shǐchángyòngzì – chǎng péng chē – zhǐ zhàn yuán – zhào shì zhělǚ jū yú xù – jǔ lì yǔ yī – qì jù qí qū – dāng jú zhě mí – shǒu qū yī zhǐ

4.4 Bài 4: Đọc thành câu văn 

Tā jínnián dé lē guàn jūn , zhège róng yù de qǔdé kě bù róngyì a !zhè zhǒng shū, yī cì zhǐ néng mǎi yī cè cổ.jīn tiān xiàwǔ yěxǔ huì xiàyǔ.Nǐ jiù liú zài zhtrằn lǐ hé wǒ mén yī qǐ zhìlǐ huáng hé ba .Nǐ huì shén mē yuè cổ qì ā ?

Vậy là chúng ta đã làm được ôn qua tương đối nhiều bài bác tập về những giải pháp đọc tiếng trung cơ bạn dạng. Các các bạn nhớ rằng nỗ lực cố gắng học tập để sở hữu kết quả thiệt xuất sắc nhé. Ở những bài tập bên trên, những bạn cũng có thể thu thanh với gửi vào fanpage facebook của Học Tiếng Trung Từ Đầu, để bản thân chấm điểm và kiểm tra khiến cho bạn.


Chuyên mục: