Cách tính số ngày lẻ trong excel

      24

Hàm Int() cùng hàm Mod() là 2 hàm cơ bản dùng để làm cách xử lý tác dụng của phnghiền phân tách trong Excel. Hàm Int() và hàm Mod() hay được áp dụng nhằm tính toán thù số tuần, số ngày lẻ, tính số cỗ, số bó, dùng để khẳng định chẵn, lẻ, tính số nguyên ổn, lấy số dư của một phép toán thù, …


*

A. Hàm Int()

1. Chức năng của hàm Int() vào Excel

Hàm Int() trong Excel dùng để đưa số nguyên của một số (hay như là 1 phxay toán thù nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng làm cắt bỏ phần thập phân (phần số lẻ) của số n.quý khách hàng vẫn xem: Cách tính số ngày lẻ vào excel

2. Cấu trúc của hàm Int() vào Excel

Int(n)

Giải thích:

n: Là một số ít hay là một phxay toán thù nhân phân tách.

Bạn đang xem: Cách tính số ngày lẻ trong excel

3. lấy một ví dụ về hàm Int() vào Excel

lấy ví dụ như 1: Nhập giá trị ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => Kết quả trả về sẽ là 12ví dụ như 2: Nhập giá trị ô A2 là 7, quý giá ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 1 trong những. Vì 7 chia mang đến 5 được một.4. Hàm Int() vẫn lấy số ngulặng của tác dụng là một.

B. Hàm Mod()

1. Chức năng của hàm Mod() vào Excel

Hàm Mod() trong Excel cần sử dụng để lấy số dư của phxay phân chia 2 số n cùng m.

2. Cấu trúc của hàm Int() vào Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

n: là số bị phân chia.

Xem thêm: Cách Trị Viêm Họng Mãn Tính, Bệnh Viêm Họng Mãn Tính Và Những Điều Cần Lưu Ý

3. lấy một ví dụ về hàm Mod() trong Excel

lấy ví dụ như 1: Nhập quý giá ô A2 là 7, quý hiếm ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về đang là 2. Vì 7 phân tách mang lại 5 được một với dư 2. Hàm Mod() đang lấy số dư là 2.lấy một ví dụ 2: Dựa vào hàm Mod() với hàm Int() để tính số tuần trên ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 ở 1 Khách sạn theo bảng dữ liệu sau.


*

a. Tính Số tuần:

Ta tất cả toàn bô ngày nghỉ ngơi cùng số ngày bên trên một tuần lễ là 7. Như vậy để tính số tuần ta đã mang tổng thể ngày sống chia đến 7 với mang số nguyên của phnghiền phân tách này. Áp dụng hàm Int() trên ô F3 ta tất cả công thức: =Int(E3/7).

Xem thêm: 5 Mẫu Áo Dài Cách Tân Cho Người Trung Tuổi Trung Niên Đẹp, Áo Dài Cách Tân Trung Niên Giá Tốt Tháng 6, 2021

 Kết quả đã trả về là 0. Vì số ngày ngơi nghỉ E3 là 5, bắt buộc rước 5/7 công dụng là 0.7. Hàm Int() sẽ rước số nguim là 0.

b. Tính Số ngày lẻ:


Chuyên mục: