Cách Xóa Thư Trong Gmail Trên Iphone

      77

Trong áp dụng Mail

*
, bạn cũng có thể xóa hoặc lưu trữ những email mà chúng ta không đề nghị nữa. Trường hợp bạn biến đổi ý định, chúng ta cũng có thể khôi phục những email vẫn xóa.

Bạn đang xem: Cách xóa thư trong gmail trên iphone


Có nhiều phương pháp để xóa email. Thực hiện ngẫu nhiên tác vụ như thế nào sau đây:

*
.

Để xóa thư điện tử bằng một động tác cử chỉ duy nhất, hãy vuốt e-mail hết kích cỡ sang trái.

Xóa nhiều email cùng lúc: Trong lúc xem danh sách email, đụng vào Sửa, chọn những email mà bạn muốn xóa, tiếp nối chạm vào Xóa.

Để chọn nhanh nhiều email, hãy vuốt xuống qua các dấu chọn.

Để nhảy hoặc tắt xác nhận xóa, hãy đi tới setup  > Mail, kế tiếp bật hoặc tắt Hỏi trước khi xóa (bên dưới Thư).


Khôi phục email đã xóa


Chạm vào

*
làm việc góc phía bên trên bên trái, tiếp nối chạm vào hộp thư Thùng rác của tài khoản.

Chạm vào email mà bạn có nhu cầu khôi phục, tiếp đến chạm vào

*
.

Chạm vào di chuyển thư, sau đó chọn 1 hộp thư khác.


Lưu trữ thay vị xóa


Thay bởi xóa những email, chúng ta cũng có thể lưu trữ nó vào hộp thư lưu lại trữ.

Đi tới cài đặt  > Mail, tiếp nối chạm vào Tài khoản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Phỏm, Luật Chơi Bài Phỏm Chuẩn Cho Người Mới Bắt Đầu

Thực hiện một trong những tác vụ sau:

Nếu nhiều người đang sử dụng tài khoản thư điện tử iCloud: va vào iCloud, chạm lại vào iCloud, chạm vào Mail iCloud, sau đó chạm vào setup Mail iCloud.

Nếu nhiều người đang sử dụng một tài khoản e-mail khác: chạm vào nhà cung cấp email của bạn, kế tiếp chạm vào tài khoản email của bạn.

Chạm vào Nâng cao, sau đó đổi khác hộp thư đích cho thư điện tử đã hủy thành hộp thư giữ trữ.

Khi tùy lựa chọn này được bật, nhằm xóa thư điện tử thay do lưu trữ, hãy va và giữ

*
, sau đó chạm vào Xóa thư.


Xác định khoảng thời gian giữ lại các email đã xóa


Với một trong những ứng dụng thư điện tử khách, bạn có thể đặt khoảng thời hạn các thư điện tử đã xóa sống lại trong hộp thư Thùng rác.

Đi tới setup  > Mail, tiếp nối chạm vào Tài khoản.

Thực hiện tại một trong những tác vụ sau:

Nếu ai đang sử dụng tài khoản email iCloud: va vào iCloud, va lại vào iCloud, chạm vào Mail iCloud, tiếp đến chạm vào cài đặt Mail iCloud.

Nếu nhiều người đang sử dụng một tài khoản email khác: va vào nhà cung ứng email của bạn, kế tiếp chạm vào tài khoản email của bạn.

Chạm vào Nâng cao, tiếp nối chạm vào Xóa.

Chọn một khoảng thời gian.


Ghi chú: Một số dịch vụ email hoàn toàn có thể hủy bỏ lựa lựa chọn của bạn; ví dụ: iCloud không lưu lại giữ e-mail đã xóa quá 30 ngày, tức thì cả khi chúng ta chọn không bao giờ.

qqlive