Cán Bộ Nguồn Tiếng Anh Là Gì

      272
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Cán bộ nguồn
English translation:Reserve Human Resouces/ Force
Entered by: Mai Anh Tran

Bạn đang xem: Cán bộ nguồn tiếng anh là gì

15:41 May 10, 2015
Vietnamese to English translationsBus/Financial - Human Resources
Vietnamese term or phrase: Cán bộ nguồn
"Tổ chức một chương trình đào tạo cán bộ nguồn trong vòng 06 tháng kể từ khi ký hợp đồng." Cán bộ nguồn ở đây chỉ những nhân viên nòng cốt, được bên B chọn lọc để bên A đào tạo.
Mai Anh Tran
*

Local time: 03:02
Reserve Human Resouces/ Force
Explanation:"Cán bộ nguồn" hay "Đội hậu bị" là thuật ngữ thường gặp trong công tác quy hoạch cán bộ của các cơ quan Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của Việt Nam, và dần được sử dụng với các tổ chức doanh nghiệp ở mọi cấp

*

This person is a capdoihoanhao.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a capdoihoanhao.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 03:02

Summary of answers provided
5Management traineeThis person is a capdoihoanhao.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a capdoihoanhao.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen

Xem thêm: Đông Nhi Là Ai? Tiểu Sử Ca Sĩ Đông Nhi Là Ai? Đông Nhi Là Ai

*

5Reserve Human Resouces/ ForceThis person is a capdoihoanhao.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a capdoihoanhao.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai

*

*

Những cán bộ này chưa phải đảm nhiệm vai trò một cách chính thức của một vị trí được nói tới trong hợp đồng, mà họ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Một số người trong đội ngũ cán bộ nguồn này sẽ được tuyển chọn để đảm nhiệm vai trò chính thức.
Explanation:SuggestionThis person is a capdoihoanhao.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a capdoihoanhao.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 03:02Works in fieldNative speaker of: English, Vietnamese

qqlive