Cho 26.4 gam hỗn hợp hai chất hữu cơ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 26,4 gam hỗn hợp nhị chất hữu cơ tất cả cùng công thức phân tử C4H8O2 công dụng với hỗn hợp NaOH toàn diện, chiếm được dung dịch X đựng 28,8 gam hỗn hợp muối bột và m gam ancol Y. Đun Y với dung dịch H2SO4 quánh làm việc nhiệt độ phù hợp, chiếm được chất cơ học Z, tất cả tỉ khối hận khá đối với Y bởi 0,7. Biết các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 6,0

B. 6,4

C. 4,6

D. 9,6


*

Chọn câu trả lời A

• Vì Z Y = 0 , 7 → Z là anken.

Bạn đang xem: Cho 26.4 gam hỗn hợp hai chất hữu cơ

Giả sử ancol Y tất cả dạng CnH2n + 2O

→ anken tương xứng là CnH2n.

Ta có:


Cho 26,4 gam các thành phần hỗn hợp hai chất hữu cơ gồm cùng bí quyết phân tử C4H8O2 công dụng cùng với hỗn hợp NaOH toàn diện, thu được hỗn hợp X cất 28,8 gam hỗn hợp muối bột với m gam ancol Y. Đun Y cùng với dung dịch H2SO4 quánh sống nhiệt độ phù hợp nhận được hóa học hữu cơ Z có tỉ kân hận khá so với Y bằng 0,7. Biết các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 9,6

B. 6,4

C. 6,0.

D. 4,6


X với Y là nhị chất hữu cơ tất cả cùng bí quyết phân tử C6H13NO4­. khi X công dụng hoàn toản cùng với dung dịch NaOH đun nóng chiếm được amin Z, ancol solo chức T và hỗn hợp muối bột của axit cacboxylic E (Z, T, E đều sở hữu cùng số ngulặng tử cacbon). Lấy m gam hỗn hợp X, Y tác dụng đầy đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhận được 13,5 gam Z, 9,2 gam T với hỗn hợp Q có 3 hóa học hữu cơ gồm cùng số nguyên ổn tử cacbon. Cô cạn hỗn hợp Q thu được a gam chất rắn khan M. Phần trăm trọng lượng của chất gồm phân tử khối nhỏ xíu tốt nhất M

A. 16,33%.

B.9,15%.

C. 18,30%.

D. 59,82%.


Lớp 0 Hóa học
1
0

X với Y là hai chất hữu cơ có thuộc phương pháp phân tử C6H13NO4. Lúc X chức năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH làm cho nóng thu được amin Z, ancol đơn chức T và dung dịch muối của axit cacboxylic E (Z, T, E đều có thuộc số ngulặng tử cacbon). Lấy m gam hỗn hợp X, Y tác dụng đầy đủ cùng với 600ml dung dịch NaOH 1M đun cho nóng, sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được 13,5 gam Z, 9,2 gam T với dung dịch Q bao gồm 3 hóa học hữu cơ bao gồm cùng số ngulặng tử cacbon. Cô cạn dung dịch Q chiếm được a gam hóa học rắn khan M. Phần trăm khối lượng của chất có phân tử kăn năn nhỏ xíu tốt nhất vào M

A. 59,82%.

B.9,15%.

C.18,30%.

D.16,33%.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Hỗn phù hợp X đựng nhị vừa lòng hóa học hữu cơ có hóa học Y (C2H7O2N) cùng chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X cùng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được các thành phần hỗn hợp T có nhì amin sau đó có tỉ kân hận đối với He bởi 9,15. Nếu đến 9,42 gam X công dụng cùng với hỗn hợp HCl loãng dư, nhận được dung dịch có chứa m gam muối bột của các hòa hợp chất hữu cơ. Giá trị của m làcùng hóa học Z (C4H12O2N2). Đun rét 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, nhận được tất cả hổn hợp T gồm nhị amin kế tiếp tất cả tỉ kăn năn đối với He bởi 9,15. Nếu cho 9,42 gam X công dụng cùng với dung dịch HCl loãng dư, chiếm được dung dịch bao gồm cất m gam muối hạt của các phù hợp hóa học hữu cơ. Giá trị của m là

A.

Xem thêm: Hai Đứa Trẻ Là Truyện Ngắn Giàu Chất Thơ Trong Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam

10,31 gam

B. 11,77 gam

C. 14,53 gam

D. 7,31 gam


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho 8,28 gam vừa lòng hóa học hữu cơ X cất C, H, O (gồm bí quyết phân tử trùng cùng với phương pháp dễ dàng và đơn giản nhất) công dụng hoàn toản với hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp Y. Làm cất cánh tương đối Y, chỉ chiếm được tương đối nước và 13,32 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy trọn vẹn Z, thu được 9,54 gam Na 2 CO 3 , 14,52 gam CO 2 cùng 2,7 gam nước. Mặt khác, Z bội phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), nhận được hai chất hữu cơ Phường., Q. Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử Phường, Q là

A. 6.

B. 8.

C. 10.

D. 2.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho hỗn hợp X có nhị hóa học cơ học có thuộc cách làm phân tử C3H9NO2 tác dụng đầy đủ cùng với dung dịch NaOH, đun cho nóng, thu đuợc dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp khí Z (sinh hoạt đktc) có nhì chất hữu cơ (gần như làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ kăn năn hơi của Z đối với H2 bằng 19,7. Cô cạn dung dịch Y thu đuợc a gam muối A với b gam muối B (MA MB). Tỉ lệ a : b gần nhất với mức giá trị làm sao duới đây?

A. 2,83

B. 1,23

C. 1,65.

D. 0,80


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho x gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 chất cơ học gồm cách làm phân tử C2H8O3N2 và C4H12O4N2 các no mạch hlàm việc tác dụng cùng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,84 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí Y gồm 2 hóa học hữu cơ rất nhiều có tác dụng xanh quỳ tím ẩm tất cả tỉ khối hận so với H2 bởi 18,5 và hỗn hợp Z có chứa m gam tất cả hổn hợp muối hạt. Giá trị của m là

A. 29,35

B. 25,65

C. 19,45

D. 26,15


Lớp 0 Hóa học
1
0

Tbỏ phân 44 gam hỗn hợp 2 este thuộc bí quyết phân tử C4H8O2 bởi hỗn hợp KOH dư. Chưng đựng hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được hỗn hợp ancol Y với chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 sệt ở 1400C, chiếm được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Kăn năn lượng muối bột trong Z là:

A. 53,2 gam

B. 50,0 gam

C.

Xem thêm: Nơi Lạnh Lẽo Nhất Không Phải Là Bắc Cực, Mà Là Nơi Không Có Tình Thương

42,2 gam

D. 34,2 gam


Lớp 0 Hóa học
1
0

Hỗn phù hợp X đựng nhì hợp hóa học hữu cơ gồm chất Y (C2H7O2N) và hóa học Z (C4H12O2N2). Đun rét 9,42 gam X cùng với dung dịch NaOH dư, chiếm được các thành phần hỗn hợp T có nhị amin sau đó có tỉ kăn năn so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tính năng cùng với hỗn hợp HCl loãng dư, thu được hỗn hợp bao gồm đựng m gam muối hạt của những hòa hợp chất cơ học. Giá trị của m là

A. 7,31 gam

B. 14,53 gam

C. 10,31 gam

D. 11,77 gam


Lớp 0 Hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HNChuyên mục: Tổng hợp