Cho hàm số y=x^3-3x^2+2

*Bạn đang xem: Cho hàm số y=x^3-3x^2+2

*

Cho hàm số y = -x3 + 3x2 – 2 bao gồm trang bị thị (C). Số tiếp tuyến của (C) tuy vậy song với mặt đường thẳng y = -9x là:


*
Nhóm học tập facebook miễn tầm giá cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá chỉ 250k 1 khóa huấn luyện lớp 3-12 bất kỳ tại capdoihoanhao.vn. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online bên trên tiện ích capdoihoanhao.vn. Tải ngay!


Chọn D.

Ta có: y’ = -3x2 + 6x. Lấy điểm M(xo; yo) ∈ (C).

Tiếp đường trên Mtuy vậy tuy vậy với con đường trực tiếp y = -9x suy ra y’(xo) = -9

⇔ - 3x02 +  6x0= - 9

*

Với xo­ = -1 ⇒ yo = 2 ta tất cả phương trình tiếp tuyến: y = - 9( x +1) +2 = -9x - 7

Với xo­ = 3 ⇒ yo = -2 ta gồm phương thơm trình tiếp tuyến: y = -9( x - 3) - 2 = -9x + 25

Vậy gồm 2 tiếp đường thỏa mãn.


CHINH PHỤC 200 CÂU TN TỔNG HỢP - NẮM TRỌN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH


Cho hàm số y = x3 – 2x2 + 2x gồm đồ thị (C). call x1, x2 là hoành độ các điểm M, N bên trên (C), mà trên kia tiếp đường của (C) vuông góc cùng với đường trực tiếp y = -x + 2017. Khi đó x1 + x2 bằng:


Phương trình tiếp tuyến của thiết bị thị hàm số y = x4 + 2x2 – 1 trên điểm gồm tung độ tiếp điểm bằng 2 là:
Xem thêm: Tính Chất Cơ Học Của Vật Liệu ? Câu 1 Trang 76 Sgk Công Nghệ 11

Phương trình tiếp con đường của đồ dùng thị hàm số f(x) = x3 – 2x2 + 3x trên điểm gồm hoành độ xo = -1 là:


Tiếp tuyến của vật dụng thị hàm số bao gồm hệ số góc k = -9 có phương thơm trình là:


Cho hàm số y = x2 – 6x + 5 tất cả tiếp tuyến song tuy nhiên cùng với trục hoành. Phương trình tiếp con đường đó là:


*

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, capdoihoanhao.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*Xem thêm: 71 Good Questions To Ask Your Best Friends Are: 15 Steps, My Best Friend

*


Chuyên mục: Tổng hợp