CỬU TINH VÔ SONG MIỄN PHÍ TẠI XEMGAME

      47

Trong thời gian diễn ra, Đại Hiệp gia nhập sự kiệnChiêu mộ Nhân Tàiđể không bỏ lỡ những phần quà quý hiếm từNgạo tìm Vô Song.

Bạn đang xem: Cửu tinh vô song miễn phí tại xemgame

Thời gian

Nội dung

Sau khi đăng nhập vào trang sự kiện, Đại Hiệp tiến hành xong nhiệm vụ để thừa nhận lượt Chiêu Mộ

Sử dụng lượt chiêu tập để thực hiện chiêu chiêu tập nhân tài. Mỗi cấp cho bậc bản lĩnh sẽ tốn số lượt tuyển mộ tương ứng.

Số lượng lượt chiêu mộ tiêu hao để mộ nhân tài.

- chiêu tập Binh sĩ: 5 lượt

- mộ Tướng lĩnh: 10 lượt.

Xem thêm: Cách Dùng Be Going To Và Hiện Tại Tiếp Diễn Nói Về Tương Lai

- mộ Đại soái: 15 lượt.

- tuyển mộ Trưởng Quan: 30 lượt.

Đặc biệt, lúc Đại Hiệp xong xuôi chiêu mộ 4 nhân tài, quà đảm bảo Tương Dương sẽ được mở, Đại Hiệp rất có thể nhận đá quý này.

Chi ngày tiết nhiệm vụ

Nhiệm vụSố lượt chiêu mộ nhận được
Đăng nhập lần đầu5
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày10
Đăng nhập tiếp tục 5 ngày15
Chia sẻ sự khiếu nại lên trang cá nhân5
Mời đồng đội hằng ngày5

*Hoàn thành những nhiệm vụ liên tục trong 5 ngày, Đại Hiệp sẽ nhận ra tổng 60 lượt và nhận đầy đủ 5 Giftcode chiêu mộ Nhân Tài.

Phần thưởng

Tên Gói Quà

Vật Phẩm

Số Lượng

Tình Trạng

Phạm Vi

Quà Binh Sĩ

Bạc Khóa 10 vạn

2

Khóa

Toàn server

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đàn ngẫu nhiên

5

Khóa

Đá Tẩy nằm trong Tính

10

Khóa

Mặt Nạ thiên nhiên 1 ngày

3

Khóa

Quà tướng Lĩnh

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Thẻ bạn hữu ngẫu nhiên

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm

1

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Huyệt vị đồ không giám định

2

Khóa

Quà Đại Soái

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Trúc Khí Đan

20

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ (1 ngày)

1

Khóa

Quà Trưởng Quan

Vàng Khóa 2 vạn

2

Khóa

Toàn server

Bạc Khóa 10 vạn

3

Khóa

Đá Tẩy trực thuộc Tính

20

Khóa

Túi Ngạo tìm Tương Phùng 1 (tốn 1500 xoàn để mở)

1

Khóa

Huyệt vị đồ không giám định

3

Khóa

Chân khí 5 vạn

2

Khóa

Quà bảo đảm an toàn Tương Dương

Thẻ đồng Đội 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Toàn server

Đá Rèn

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Định chổ chính giữa Đan

50

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Túi Ngạo kiếm Tương Phùng 1 (tốn 1500 tiến thưởng để mở)

1

Khóa

qqlive


Kubet