Game huyền thoại anh hùng

      39
Tạo acc tại link:capdoihoanhao.vn/hdta, không tạo acc trong game. Nạp game tự động theo link:capdoihoanhao.vn/napgame

Bạn đang xem: Game huyền thoại anh hùng

Hướng dẫn chơi IOS Việt Hóa hoàn toàn free:Link, Nạp VIP 40k được hoàn 10 tệ nạp game theo HD:capdoihoanhao.vn/vipdx, hoặc có PC tải IPA tự cài vào Iphone theo HD:capdoihoanhao.vn/ipa

- TặngMAX VIP27 + 66.666 nguyên bảo + 100 vạn bạc + 1000 lần rút thưởng (code muye666)

- Tỉ lệ nạp1:1000, x2 nguyên bảo cho lần nạp đầu, Thẻ tháng 175k ngày nhận 5k knb.

- Đăng nhập liên tục nhận thẻ GM 2000 tệ, sử dụng kích hoạt miễn phí shop GM

- Hoàn thành nhiệm vụ open server để nhận SS Cửu Vĩ

- Hoạt động hàng ngày nhận thẻ nạp tệ, 100 lượt rút thăm miễn phí

*** Phúclợi kim nguyên bảo mốc nạp trong ngày:

+ Nạp trong ngày đạt 100tệ:5 vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt 200tệ:5 vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt 500tệ:40vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt1000tệ:100vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt 2000tệ:150vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt 5000tệ:950 vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt10000tệ trở lên:1750 vạn nguyên bảo

** Ngoài ra nhận thêm bonus nạp đồ như sau:

+ Nạp 100 nhân dân tệ hàng ngày: gói trao đổi mảnh ss * 10, hộp tùy chọn đá cấp 6* 1+ Nạp 200 nhân dân tệ hàng ngày: gói trao đổi mảnh ss * 10, hộp tùy chọnđá cấp 6 * 1+ Nạp 500 nhân dân tệ hàng ngày: gói trao đổi mảnh ss * 30, hộp tùy chọnđá cấp 6 * 3+ Nạp tiền hàng ngày 1000 nhân dân tệ: Túi tùy chọn mảnh linh thú SS * 25, hộp tùy chọnđá cấp 6 * 5+ Nạp tiền hàng ngày 2000 nhân dân tệ: Túi tùy chọn mảnh linh thú SS * 25, hộp tùy chọnđá cấp 6 * 10+ Nạp 5000 nhân dân tệ hàng ngày: Túi tùy chọn mảnh linh thú SS * 75, hộp tùy chọnđá cấp 6 * 30+ Nạp tiền hàng ngày 10.000 nhân dân tệ: Túi tùy chọn mảnh linh thú SS * 125, hộp tùy chọnđá cấp 6 * 50

*** Nạp đủ 1k tệ trong ngày được chọn 1 trong 7 phương án sau (VD nạp 5k tệ đc chọn 5 lần)

Phương án1: Mảnh ss * 50

Phương án2: Đột phá phù * 2

Phương án3: Gói tùy chọn SSLinh Thú mảnh* 3

Phương án4:S cấp thú hồn tự chọn* 30

Phương án5:S cấp linh thú tự chọn* 30

Phương án6:Ngọc cấp 6 tùy chọn* 3

Phương án7: Chakra Metal * 20

*** Bảng nạp mở GMSHOP trong game (mua đồ trong shop GM giá 1knb, reset hàng ngày mua được tiếp)

GM1 (Tổng nạp105k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = lượng bạc * 2 triệuGiới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = Gói lựa chọn mảnh linh thú cấp S * 1Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = chakra * 500.000GM2 (Tổng nạp 175k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = bạc * 50 triệuGiới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = Gói lựa chọn mảnh linh thú cấp S * 5Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = trái luân xa sơ cấp * 10000GM3 (Tổng nạp 350k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 =KNB * 15000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = trái luân xa trung cấp * 10000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, hộp tùy chọn thỏi * 1 = S mảnh * 10GM4 (Tổng nạp 700k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = KNB * 30000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, hộp tùy chọn thỏi * 1 = S mảnh * 20Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = trái luân xa trung cấp * 20000GM5 (Tổng tải 1750k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = KNB * 150000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = Gói trao đổi mảnh SS * 10Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = ngọc linh hồn * 5000GM6 (Tổng nạp 3500k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = KNB * 300000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = Gói trao đổi mảnh SS * 20Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = hộp ngọc móc 8 cấp * 1Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = gói lựa chọn kim loại chakra đồng xu tâm linh * 5GM7 (Tổng nạp 7000k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = gói trao đổi mảnh ss * 40Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = gói lựa chọn kim loại chakra đồng xu tâm linh * 10Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = bùa xanh * 20


*

*

Xem thêm: Ngày 20/11: Những Bài Văn Hay Về Ngày 20-11, Đoạn Văn Ngắn Về Ngày 20

*

*

*

*** Phúclợi kim nguyên bảo mốc nạp trong ngày:

+ Nạp trong ngày đạt 100tệ:5 vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt 200tệ:5 vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt 500tệ:40vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt1000tệ:100vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt 2000tệ:150vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt 5000tệ:950 vạn nguyên bảo+ Nạp trong ngày đạt10000tệ trở lên:1750 vạn nguyên bảo

** Ngoài ra nhận thêm bonus nạp đồ như sau:

+ Nạp 100 nhân dân tệ hàng ngày: gói trao đổi mảnh ss * 10, hộp tùy chọn đá cấp 6* 1+ Nạp 200 nhân dân tệ hàng ngày: gói trao đổi mảnh ss * 10, hộp tùy chọn đá cấp 6 * 1+ Nạp 500 nhân dân tệ hàng ngày: gói trao đổi mảnh ss * 30, hộp tùy chọn đá cấp 6 * 3+ Nạp tiền hàng ngày 1000 nhân dân tệ: Túi tùy chọn mảnh linh thú SS * 25, hộp tùy chọn đá cấp 6 * 5+ Nạp tiền hàng ngày 2000 nhân dân tệ: Túi tùy chọn mảnh linh thú SS * 25, hộp tùy chọn đá cấp 6 * 10+ Nạp 5000 nhân dân tệ hàng ngày: Túi tùy chọn mảnh linh thú SS * 75, hộp tùy chọn đá cấp 6 * 30+ Nạp tiền hàng ngày 10.000 nhân dân tệ: Túi tùy chọn mảnh linh thú SS * 125, hộp tùy chọn đá cấp 6 * 50

*** Nạp đủ 1k tệ trong ngày được chọn 1 trong 7 phương án sau (VD nạp 5k tệ đc chọn 5 lần)

Phương án1: Mảnh ss * 50

Phương án 2: Đột phá phù * 2

Phương án 3: Gói tùy chọn SSLinh Thú mảnh* 3

Phương án 4: S cấp thú hồn tự chọn* 30

Phương án 5: S cấp linh thú tự chọn* 30

Phương án 6:Ngọc cấp 6 tùy chọn* 3

Phương án 7: Chakra Metal * 20


GM1 (Tổng nạp105k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = lượng bạc * 2 triệuGiới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = Gói lựa chọn mảnh linh thú cấp S * 1Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = chakra * 500.000 GM2 (Tổng nạp 175k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = bạc * 50 triệuGiới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = Gói lựa chọn mảnh linh thú cấp S * 5Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = trái luân xa sơ cấp * 10000 GM3 (Tổng nạp 350k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 =KNB * 15000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = trái luân xa trung cấp * 10000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, hộp tùy chọn thỏi * 1 = S mảnh * 10 GM4 (Tổng nạp 700k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = KNB * 30000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, hộp tùy chọn thỏi * 1 = S mảnh * 20Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = trái luân xa trung cấp * 20000 GM5 (Tổng tải 1750k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = KNB * 150000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = Gói trao đổi mảnh SS * 10Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = ngọc linh hồn * 5000 GM6 (Tổng nạp 3500k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = KNB * 300000Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = Gói trao đổi mảnh SS * 20Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = hộp ngọc móc 8 cấp * 1Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = gói lựa chọn kim loại chakra đồng xu tâm linh * 5 GM7 (Tổng nạp 7000k):Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = gói trao đổi mảnh ss * 40Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = gói lựa chọn kim loại chakra đồng xu tâm linh * 10Giới hạn 1 lần mỗi ngày, thỏi * 1 = bùa xanh * 20