GIỚI THIỆU HỒ GƯƠM BẰNG TIẾNG ANH

      48
Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm săn Tây yêu thích của người học tiếng Anh, cũng như là một điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế. Hãy giới thiệu cho họ nét đẹp cùng sự tích Hồ Gươm bằng tiếng Anh cho bạn bè của mình nhé. 

Bạn đang xem: Giới thiệu hồ gươm bằng tiếng anh

*
Từ vựng tiếng Anh về Hồ Gươm

1. Legend /ˈledʒənd/: Truyền thuyết2. Magical sword /ˈmædʒɪkl sɔːd/: Thanh gươm thần3. Blade of the sword /bleɪdəvðəsɔːd/: Lưỡi gươm4. Inscribe /ɪnˈskraɪb/: Khắc5. The Will of Heaven /ðə wl əv ˈhevn̩/: Thuận Thiên (theo ý trời)6. Dragon King /ˈdræɡən kɪŋ/: Long Quân7. Underwater palace /ˈʌndəwɔːtə ˈpælɪs/: Thủy cung8. Fisherman /ˈfɪʃəmən/: Người đánh cá, câu cá9. Army /ˈɑːmi/: Quân đội, đội quân10. Net /net/: Lưới11. Hilt of the sword /hɪltəvðəsɔːd/: Chuôi kiếm12. Banyan tree /ˈbænjən triː/: Cây đa13. Strength /streŋθ/: Sức mạnh14. Independent country /ˌɪndɪˈpendəntkʌntri/: Quốc gia độc lập15. Thanks to /θæŋks tuː/: Nhờ có16. Victory /ˈvɪktərɪ/: Chiến thắng17. Boating /ˈbəʊtɪŋ/: Chèo thuyền18. Green Water Lake /ɡriːnwɔːtəleɪk/: Hồ Tả Vọng19. Suddenly /sʌdn̩li/: Bất thình lình20. Golden Turtle /ˈɡəʊldən ˈtɜːtl̩/: Rùa Vàng21. Surface /ˈsɜːfɪs/: Nổi lên22. Belt /belt/: Thắt lưng23. Dive /daɪv/: Lặn24. Depth /depθ/: Độ sâu25. Glowing /ˈɡləʊɪŋ/: Lóe sáng, tỏa hào quang26. Acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/: Hiểu được, thừa nhận27. Rename / riːˈneɪm/: Đổi tên


Xem thêm: Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh, Chương Trình Nghệ Thuật “Biển, Đảo

SỰ TÍCH VỀ HỒ GƯƠM


*
Sự tích Hồ Gươm bằng tiếng Anh

Hồ Hoàn Kiếm có một truyền thuyết phi thường. Truyền thuyết này liên quan đến Lê Lợi, hoàng đế của Việt Nam và là người sáng lập nên triều đại Hậu Lê. Nó nói rằng thanh gươm trên thân khắc chữ “Thuận thiên” xuất phát từ Long Vương trong cung điện dưới nước của ông. Một ngư dân – người mà sau đó tham gia quân đội của Lê Lợi đã bắt được thanh gương trong lưới của mình. Chuôi kiếm thì được tìm thấy ở trong một cây đa bởi chính Lê Lợi. Chuyện kể rằng Lê Lợi đã dùng thanh gươm và chúng cho ông sức mạnh của hàng vạn người. 

Truyền thuyết kể rằng, không lâu sau khi Trung Quốc chấp nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, Lê Lợi đi du ngoạn trên hồ Lục Thủy, bỗng nhiên có một con rùa lớn nổi lên và ngoạm đi thanh kiếm từ thắt lưng của Lê Lợi, rồi chìm sâu xuống đáy hồ mang theo thanh kiếm phát sáng trong miệng. Mọi người đã cố gắng tìm kiếm cả thanh kiếm và con rùa nhưng không thành công. Lê Lợi sau đó thừa nhận rằng thanh kiếm đã về với Long Vương cùng Rùa Vàng (Kim Quy), và ông đổi tên hồ thành “Hồ Hoàn Kiếm”.

Hoan Kiem lake has an incredible legend. The legend relates to Le Loi, emperor of Vietnam and founder of the Hau Le dynasty. Its tell that the blade of the sword inscribed with the words “The Will of Heaven” came from the Dragon King in his underwater palace. A fisherman who later joined army caught the blade of the sword in his net. The hilt was found in a banyan tree by Le Loi himself. The stories claim that when Le Loi used the sword and it gave him the strength of thousands men. 

The story relates how one day not long after Chinese had accepted Vietnam as an independent country, Le Loi was out boating on the Green Water Lake (Luc Thuy), suddenly a large turtle surfaced and took the sword from Le Loi’s belt and dived back into the depths carrying the glowing sword in his mouth. They tried to find both the sword and the turtle but without success. Then, Le Loi acknowledged that the sword had gone back to the Dragon King with the Golden Turtle, and he renamed the lake “The Lake of the Returned Sword” – Hoan Kiem Lake.

Hy vọng với bài viết về sự tích Hồ Gươm bằng tiếng Anh ở trên mà capdoihoanhao.vn Việt Nam chia sẻ ở trên, bạn có thể tự tin nói chuyện với những người bạn nước ngoài của mình, giới thiệu cho họ nghe về lịch sử của Việt Nam với những truyền thuyết ly kỳ, thú vị.