Góc Giữa Hai Mặt Phẳng

      32

Góc giữa nhị mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng theo thứ tự vuông góc với nhì mặt phẳng đó.

Bạn đang xem: Góc giữa hai mặt phẳng

*

2. Cách xác minh góc thân hai phương diện phẳng

TH1: Hai khía cạnh phẳng (left( P ight),left( Q ight)) tuy nhiên tuy vậy hoặc trùng nhau thì góc thân bọn chúng bằng (0^0).

TH2: Hai khía cạnh phẳng (left( Phường ight),left( Q ight)) ko song tuy nhiên hoặc trùng nhau.

Cách 1:

+) Dựng hai tuyến phố trực tiếp (n,p) theo thứ tự vuông góc với nhì khía cạnh phẳng (left( Phường ight)) với (left( Q ight)).

+) lúc kia, góc thân nhì khía cạnh phẳng (left( Phường. ight)) với (left( Q ight)) là góc giữa hai đường thẳng (n,p).

*

Cách 2:

+) Xác định giao đường (Delta ) của hai khía cạnh phẳng (left( Phường ight),left( Q ight)).

+) Tìm một mặt phẳng (left( R ight)) vuông góc (Delta ) với cắt và hai phương diện phẳng theo những giao đường (a,b).

Xem thêm: Vật Lý 7 Bài 21: Sơ Đồ Mạch Điện Lớp 7 Có Đáp Án, Vật Lý 7 Bài 21: Sơ Đồ Mạch Điện

+) Góc giữa nhị khía cạnh phẳng (left( Phường. ight),left( Q ight)) là góc thân (a) với (b).

*

b) Diện tích hình chiếu của nhiều giác

Điện thoại tư vấn (S) là diện tích của nhiều giác (left( H ight)) vào (left( P ight),S") là diện tích S hình chiếu (left( H" ight)) của (left( H ight)) cùng bề mặt phẳng (left( Q ight)) và (altrộn = left( left( P.. ight),left( Q ight) ight)). lúc đó:

Ví dụ: Cho tđọng diện (ABCD) bao gồm (Delta BCD) vuông cân tại (B), (AB ot left( BCD ight),BC = BD = a), góc giữa (left( ACD ight)) với (left( BCD ight)) là (30^0). Tính diện tích S toàn phần của tứ diện (ABCD).

Giải:

*

- Xác định góc giữa nhị khía cạnh phẳng (left( ACD ight)) cùng (left( BCD ight)):


Ta có: (Delta ABC = Delta ABCleft( c.g.c ight) Rightarrow AC = AD) (cạnh tương ứng)

Hotline (E) là trung điểm của (CD Rightarrow AE ot CD,BE ot CD).

Ta có: (left{ eginarraylleft( ACD ight) cap left( BCD ight) = CD\AE ot CD\BE ot CDendarray ight.) phải góc thân nhị phương diện phẳng (left( ACD ight)) với (left( BCD ight)) là góc thân hai đường thẳng (AE,BE).

Do đó (widehat AEB = 30^0).

- Tính diện tích S toàn phần của tứ đọng diện:

Tam giác vuông cân (BCE) có:

(CD = sqrt BC^2 + BD^2 = asqrt 2 Rightarrow BE = dfrac12CD = dfrac12.asqrt 2 = dfracasqrt 2 2)

Tam giác vuông (ABE) tất cả (AB = BE. ã 30^0 = dfracasqrt 2 2.dfracsqrt 3 3 = dfracasqrt 6 6)

Do đó:

(S_ABC = dfrac12BA.BC = dfrac12.dfracasqrt 6 6.a = dfraca^2sqrt 6 12)

(S_ABD = dfrac12BA.BD = dfrac12.dfracasqrt 6 6.a = dfraca^2sqrt 6 12)

(S_BCD = dfrac12BC.BD = dfraca^22)

(S_ACD = dfracS_BCDcos 30^0 = dfrac12a^2:dfracsqrt 3 2 = dfraca^2sqrt 3 = dfraca^2sqrt 3 3)

Vậy diện tích S toàn phần của tứ đọng diện là:

(S = S_ABC + S_ABD + S_BCD + S_ACD = dfraca^2sqrt 6 12 + dfraca^2sqrt 6 12 + dfraca^2sqrt 3 3 + dfraca^22 = dfraca^2left( sqrt 6 + 2sqrt 3 + 3 ight)6) .