HƯỚNG DẪN POKEMON WHITE HOÀN CHỈNH

      615
Crúc ưa thích bé dại vào bài bác hướng dẫnTrong bảng wild Pkm các bạn sẽ thấy mọi () đó là đầy đủ Pkm chỉ mở ra trong một mùa hoặc không tồn tại trong đợt đó.Hoặc cũng rất có thể nó lộ diện với % những điều đó làm việc riêng biệt bạn dạng White/Blachồng.Dấu (-) sẽ Tức là không tồn tại và (x) là bao gồm.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào các bến bãi cỏ thông thường,trong hang động,váy lầy…– Double Grass – Walk 2 – phần lớn kho bãi cỏ cao color đậm và pkm trong số đó thường có lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông tất cả gì đặc trưng cả.Nếu các bạn thấy những chiếc bóng black nhỏ thời gian ẩn thời điểm hiện lấn sân vào đó chúng ta cũng có thể battle với Koaruhii hoặc đem được một số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ rộng trong phần “Cave,Bridge Findable Items”.Đi hết cây cầu các bạn sẽ tới Driftveil City.

qqlive