HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ UNREAL ENGINE 4 CHO DIỄN HỌA KIẾN TRÚC

      683
Đây là chỉ dẫn tổng quát về Unreal Engine 4 mang lại diễn họa kiến trúc. Mình sẽ update theo kiến thức và đóng góp của các bạn theo thời gian.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tổng quát về unreal engine 4 cho diễn họa kiến trúc

Đây là chỉ dẫn tổng quát về Unreal Engine 4 cho diễn họa kiến trúc. Mình sẽ update theo kiến thức và đóng góp của các người dùng theo thời gian.
Đây l hưng dn tng qut v Unreal Engine 4 đến din ha kin trc. Mnh s update theo kin thc v đng gp ca cc bn theo thi gian.
Li ni đu, trên đây l bn dch li ca tệp tin “Architectural Visualization in Unreal Engine 4 - Community Guide” ca cc UE4 thành viên tuy vậy sau ny không r sao host li không tip tc pht trin v đ đng trang hưng dn ny. Mnh s dch li theo  mnh c b sung v chnh sa, theo ghê nghim (cn rt non) trong 3ds Max đ h tr mang đến cc bn mun hc UE4. C g sai st th gp  đ mnh sa cha v b qua nh. Be nice!
Mt s thut ng, v kh dch v không mun không đúng ngha ca ca c t buộc phải mnh ko dch m đ ngulặng, cc bn không hiu chu kh google v tm hiu thêm vy. Cm ơn đ đc!

 ............................................................................................................................... 3 A. Models - 3ds MAX ......................................................................................................................................... 3 1.
 .......................................................................................................................................... 3 2.
Polygon optimization) .............................................................................................. 4 3.
 ......................................................................................................................................... 5 4. UV Mapping ............................................................................................................................................. 6 5. Light Mapping .......................................................................................................................................... 6 6. Collision
 ............................................................................................................................ 7 7. LOD ......................................................................................................................................................... 8 8. FBX export ............................................................................................................................................... 8 9. Blender workflow ..................................................................................................................................... 8 B.
 - SpeedTree ..................................................................................................................................... 8 C.

Xem thêm: Neu May La Tao Phần 1 - Icloud Là Gì, Tầm Quan Trọng Ra Sao

 .............................................................................................................................................. 9 1.
 ................................................................................................................................. 9 2.
 ...................................................................................................................................... 9 D.
 .......................................................................................................................................................... 9 E.
.................................................................................................................................................................. 9 II. UE4 ................................................................................................................................................................. 10 A.
 .................................................................................................................................................... 10 B.
 ........................................................................................................................................................ 12 1.
 ..................................................................................................................................... 12 2.
 .................................................................................................................................................. 13 C.
nh ..................................................................................................................................................... 14 1. Import SpeedTree ................................................................................................................................... 14 2. Grass ....................................................................................................................................................... 14 D.
(static)................................................................................................................................ 14 E.

nhatvip |