Language focus unit 4 lớp 11

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về phong thái vạc âm /w/ cùng /j/ trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về danh rượu cồn từ bỏ chấm dứt và phân từ xong xuôi. Bài viết cung cấp các từ vựng cùng cấu tạo yêu cầu xem xét cũng như hướng dẫn giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

mountain (n) <"mauntin>: núimow (v) : cắtnatural disaster (n) <"næt∫rəl di"zɑ:stə>: thiên taiorder (n) <"ɔ:də>: mệnh lệnhorder (v) ra lệnhorphanage (n) <"ɔ:fənidʒ> trại mồ côiovercome (v) <,ouvə"kʌm>thừa quapark (v) đậu xe

II. Cấu trúc đề xuất lưu lại ý:

Âm /w/ vào tiếng Anh là một trong prúc âm, phân phát âm của chữ cái “w”Âm /j/ vào giờ Anh là một trong prúc âm, phạt âm của chữ cái “y” hoặc “u”

III. Hướng dẫn giải bài xích tập:

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/w/

We: bọn chúng tôiWest: Hướng TâyWine: rượu vangWheel: bánh xeWet: ẩm ướtWhale: cá voi

/y/:

Yes: đồng ýYellow: vàngYoung: trẻYears: nămUse: dùngYork: lòng đỏ

Practise reading aloud these sentences:

1. We went for a walk in the woods near the railway. (Shop chúng tôi đi dạo vào rừng ngay sát đường tàu)2. We wore warm clothes and walked quickly lớn keep warm. (Chúng tôi mang áo quần nóng và đi nkhô hanh để giữ lại ấm)3. At about twelve sầu, we had veal sandwiches and sweet Trắng wine, và we watch TV (Lúc 12 giờ, công ty chúng tôi bao gồm sandwich thịt bê và rượu nho ngọt, và công ty chúng tôi coi TV)4. Excuse me, did you use lớn live sầu in York? (xin lỗi, tất cả cần chúng ta từng sống sống York không?)5. Did you use lớn be a tutor at the University? (Có bắt buộc chúng ta đã từng có lần là người giải đáp nghỉ ngơi ĐH không?)6. I read about Hugh in the newspaper yesterday. (Tôi đọc được về Hugh làm việc bên trên báo ngày hôm qua)

2. Grammar:

Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau sử dụng danh rượu cồn trường đoản cú tương thích bên dưới đây)

spover behave wait park

start bover meet listen

e.g: He found that parking was difficult in that city.

Bạn đang xem: Language focus unit 4 lớp 11

1. I have no objection to hearing lớn your story again.2. cảm biến your toes without bending your knees!3. You should be ashamed of yourself for behaving so badly.4. I am looking forward to meeting you.5. You can"t prevent him from spending his own money.6. Would you mind waiting for a moment?7. In spite of starting late, we arrived in time.

Exercise 2. Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box. (Hoàn thành các câu sau sử dụng phân tự dứt dưới đây)

Lie modernize shop pass prepare

Rise try read bum

e.g: I saw him…………..my house.

—> I saw hyên passing my house.

Xem thêm: Top 12 Chợ Đầu Mối, Vựa Ốc Hương Chợ Đầu Mối Bình Điền Hồ Chí Minh Từ A

1. She smelt something burning and saw smoke rising.2. If she catches you reading her diary, she’ll be furious.3. They found a tree lying across the road.4. I’m going shopping this afternoon.5. He doesn"t spover much time preparing his lessons.6. They wasted the whole afternoon trying to repair the bike.7. They spkết thúc a lot of money modernizing the house.

Exercise 3. Put the verbs in brackets into lớn the perfect gerund or perfect participle. (Điền cồn trường đoản cú vào địa điểm trống dưới dạng danh đụng từ bỏ xong xuôi hoặc phân từ bỏ hoàn thành)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

—> He was accused of having deserted his ship two months ago.

Xem thêm: Cách Nướng Thịt Lợn Bằng Lò Vi Sóng Và Trong Bao Lâu Là Hoàn Thành

1. I object khổng lồ him having made calls on the office phone.2. Having been his own boss for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.3. They denied having been there.4. Having tied one over of the rope to lớn his bed, he threw the other kết thúc out of the window.5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.6. The children admitted having taken the money.

Chuyên mục: Tổng hợp