MẸO KHOANH BỪA TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ

      22
IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard(){window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");}function showWeather(){window.open("http://www.vnmedia.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");}function showGoldPrice(){window.open("http://www.vnmedia.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");}function showMoneyRate(){window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");}function showBigInfo(zonename){window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoP.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");}function showStock(){myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0");} function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var mod = number.length % 3;var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i Chuyên đề khoanh bừa môn Lý và những điều cần nhớ
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chuyên đề khoanh bừa môn Lý và những điều cần nhớ

CHUYÊN ĐỀ KHOANH BỪA MÔN LÝ VÀ CÁC ĐIỀU CẦN NHỚ

qqlive