Pin On Games

      43

Đây là trò chơi beat ’em up giới thiệu trên đời máy Wii vào khoảng thời gian 2009, sản xuất vị Vanillaware (được nghe biết wa trò chơi Odin Sphere trên PS2)Ok, lấn sân vào vấn đề luôn luôn

qqlive


Kubet