Nhiệm vụ tam quang phong thần

      30

Nhiệm vụ Chủ Tuyến

Nhiệm vụ Chủ tuyến

Trung ThànhTrầm HươngKhuyên HàngThần LongBình AnThần Dụ KínhTam SáchCổ KimThiên DuyênThông Thiên

Nhiệm Vụ Trung Thành

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 25Các bước thực hiện

Bước 1:Người chơi tới Sùng Thành Doanh. TìmSùng Hầu Hổ(213,194)nhận lệnh.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ tam quang phong thần

Bạn đang xem: Nhiệm vụ tam quang phong thần


*

Bước 2:Sùng Hầu Hổ muốn người chơi đến dọ thám lòng trung thành của một trongHanh Cáp Nhị Tướng Trịnh Luân(200,203). Đến Sùng Thành đại doanh tại Quân doanh Châu Kí ở góc trái dưới đối thoại với Trịnh Luân. Trịnh Luân cảm thấy phẫn nộ trước sự nghi ngờ vô cớ đã viết bức huyết thư nhờ người chơi chuyển cho Sùng Hầu Hổ


*

Bước 3:Người chơi mang huyết thư về trao cho Sùng Hầu Hổ. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ được thưởng 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm

Nhiệm Vụ Trầm Hương

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 35Các bước thực hiện

Bước 1:Người chơi vào quảng trường Sùng Thành đại doanh đối thoại vớiSùng Hắc Hổ(213. 200). Sùng Hắc Hổ nhờ bạn mang 1 lô trầm hương mộc chuyển đến Triều Ca.


*

Bước 2:Mang trầm hương đến Triều Ca, TìmVõ Thành Vương Hoàng Phi Hổtrước hoàng cung(231,185). Trao trầm hương cho Hoàng Phi Hổ hoàn thành nhiệm vụ.


*

Phần Thưởng:Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Khuyên Hàng

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 45Các bước thực hiện

Bước 1:Người chơi đến Triều Ca gặpHoàng Phi Hổ(231,185). Nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu Lý Tịnh và Đặng Cửu Công


*

Bước 3:Quay về phục mệnh Hoàng Phi Hổ, nhưng người thân của ông ấy bịTrụ Vương(237.180)giết hại đang muốn rời khỏi Triều Ca. bạn giúp ông ấy lấy lại ấn tín Võ Thành Vương.


Bước 4:Vâng lệnh Hoàng Phi Hổ đến Mục Dã giếtTrấn tướng quân( 187.189)lấy được ấn tín Võ Thành Vương giao cho Hoàng Phi Hổ, sau đó đến Tây Kỳ báo tin này choKhương Tử Nha(158,189). Hoàn thành nhiệm vụ.


Phần Thưởng:Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 món vũ khí hoàng kim cấp 40 và 240000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Long

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 55Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Tây Kỳ gặpDương Tiễn(165.185)đối thoại. Nhận nhiệm vụ đến Triều Ca gặpĐắc Kỷ(220,179)nhận bảng Phong Thần, nhưng để gặp được Đắc Kỷ bạn phải có râu Thần Long đưa cho Hồ Hỷ Mị.


Bước 2:Đến Đông Hải Long Cung tầng 3 giếtThần Long(206.175)có được râu thần Long

Bước 3:Đến Triều Ca gặpĐắc Kỷ(220.179)nhận bảng Phong Thần. Quay về gặp Hồ Hỷ Mị (213,185) giao râu thần hoàn thành nhiệm vụ.


Phần Thưởng:Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được Bá Lạc Nhãn cấp 10 và 600000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Bình An

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 65Các bước thực hiện

Bước 1:Bạn đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ (220.179), cảm thấy bạn giống một người nào đó đã từng gặp qua, vì vậy muốn trắc nghiệm lại xem có đúng không.


Bước 2:Đến Diêu Trì gặpTây Vương Mẫu(221.188)đối thoại giúp Tây Vương Mẫu tìm tấm An Cư Đồ.

Bước 3: Đến tầng 4 Bích Du Cung giếtCự Dãtọa độ(181.199), (196.204), (185.217)lấy tấm An Cư Đồ về cho Tây Vương Mẫu hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:Sách kỹ năng ngẫu nhiên trong 3 hệ phái (Giáp sĩ từ cấp 54-72; Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1400000 điểm kinh nghiệm.

Xem thêm: Giảm Mỡ Bắp Tay Nhanh Chóng, 3 Cách Giảm Mỡ Bắp Tay Cực Kỳ Hiệu Quả

Nhiệm Vụ Thần Dụ Kính

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 70Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Trác Lộc gặpThần Nông(194.191)nhận nhiệm vụ.


Phần Thưởng:Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Tam Sách

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 75Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Triều Ca gặpĐắc Kỷ( 220.179) nhận hai bảng Phong Thần về Tây Kỳ đưa cho Khương Tử Nha


Bước 3:Đến tầng 2 Khổn Tiên Cung đánh bạiSương Ma Nữ(196.189), (193.211)lấy được Huỳnh Đế Nội Kính .

Bước 4:Đến tầng 3 Khổn Tiên Cung(206.204), (210.188)đánh bạiHỏa Ma Nữlấy được Luyện Kim Thuật

Bước 5:Đến tầng 4 Khổn Tiên Cung(191.210), (179.197)đánh bạiMộc Ma Nữlấy được Huyền Nữ Binh Pháp.

Bước 6:Mang ba bộ sách về giao choVõ Vương(159,189)hoàn thành nhiệm vụ.


Phần Thưởng:Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Cổ Kim

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 80Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Diêu Trì gặpTây Vương Mẫu(221.188)Vương Mẫu cho biết ban đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng. Thấy bạn có vẻ còn hoài nghi, Tây Vương Mẫu liền đưa bạn vào thế giới tương lai.

Bước 2:GặpĐắc Kỷ(198,200)ở Triều Ca tương lai, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung đã thay đổi rất nhiều

Bước 3:Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm sau nhìn thấyNguyên Thủy Thiên Tôn(203.198)đang thoi thóp, ông ấy có nhắc đến Trúc Gian Cổ trong Ngọc Hư Cung có thể làm quay ngược thời gian.


Bước 4:Bạn cần phải đánh bạitên bộ đầucủa quân Chu(206.204)để lấy tấm Trúc Giản đem về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 1 viên Lam Bảo Thạch và 5000000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thiên Duyên

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 85Các bước thực hiện

Bước 1:Đến Ngọc Hư Cung của 10 năm trước đưa bảng Phong Thần thật cho Đắc Kỷ lúc nhỏ (207. 203). Sau đó thay Đắc Kỷ nói với Khương Tử Nha thời niên thiếu (198, 201) về câu chuyện bảng Phong Thần.

Bước 2:Nhận lờiĐắc Kỷ(207, 203)đến Khổn Tiên cung tầng 5 đánh Bàn Cổ (199 , 212), nhận được Bàn Cổ thần khí giao cho Đắc Kỷ (207, 203) . Hoàn Thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn nhận được 1 trang bị lục cấp 80 và 6500000 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thông Thiên

Yêu cầu đẳng cấp: cấp 92Các bước thực hiện

Bước 1:Dùng Khứ Lai Phù để đến Ngọc Hư Cung 10 năm trước tìmKhương Tử Nha(198, 201)nhận nhiệm vụ Thông Thiên.


Bước 2:Khương Tử Nha sẽ cho người chơiMật Đồ Da DêvàSách Chỉ Dẫn. Nhấp chuột phải vào Sách Chỉ Dẫn để biết những bước cần làm:


Bước 3:Đến gặpThương Nhântại Đại Phong Băng Xuyên

Bước 4:Để tìmTham Lam


Bước 5:Đến gặpCửu Diở Tam Sơn


Bước 6:TìmVô Tri


Bước 7:TìmTàn Nhẫntại Bắc Hải bằng cách nhấp chuột phải vào Mật Đồ Da Dê như quá trình tìm Quẻ Thất Quải:


Bước 8:Sau khi tìm đủ 3 vật phẩm trên, người chơi đếnVạn Tiên Trận PhonggặpThông Thiên Giáo Chủ


Bước 9:Nhấp chuột phải vào Khứ Lai Phù để gọi ra Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn


Nếu sau 3 phút không giết được Thông Thiên Giáo Chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi sẽ phải làm lại từ đầu.


Bước 11:Sau khi giết được Thông Thiên Giáo Chủ, người chơi sẽ nhận đượcHàn Băng Nguyên Khí


Bước 12:Dùng Khứ Lai Phù về Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha (198, 201) để hoàn thành nhiệm vụ


Follow Us


Có gì mới


Trending


Nhà cái THANhà cái KU CASINO