Sb trong tiếng anh là gì

      216

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ capdoihoanhao.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Sb trong tiếng anh là gì

Someone, somebody toàn thân, something, somewhere are indefinite pronouns. They function in a similar way to some. We use them in affirmative sầu clauses & in questions expecting a particular answer. We can use them khổng lồ refer to both general & specific people or things. We use them with a singular verb: …
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Cách Ghi Bảng Tổng Hợp Theo Thông Tư 22 /2016 Của Bộ Giáo Dục

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập capdoihoanhao.vn English capdoihoanhao.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

qqlive