Soạn anh 9 unit 1

      30
*
Getting started - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to lớn stay with you for a week. What activities would you bởi during the visit?
Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 1

*
Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào các câu.)


*
Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9

Nga is talking lớn Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into lớn your exercise book. Then read it with your partner.


*
Listen - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Tyên Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen khổng lồ their conversation and check the numbers of the correct pictures.


*
Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia & East Malaysia
Xem thêm: Những Thực Phẩm Giúp Bổ Máu Thiếu Sắt Nên Ăn Gì? 9 Loại Thực Phẩm Bổ Máu Tốt Cho Phụ Nữ

*
Write - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9

Imagine you are visitting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter lớn your family. Follow the outline.


*
Language Focus - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9

1. Work with a partner. Ask và answer questions about what each person did on the weekover.


*
*

*
Gửi bài


Xem thêm: Danh Sách Thẩm Mỹ Viện Tại Hà Nội Tốt Nhất, Danh Sách Các Thẩm Mỹ Viện Tại Hà Nội

*

Đăng ký nhằm dấn giải mã giỏi cùng tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.com gửi các thông báo cho các bạn nhằm cảm nhận những giải mã tốt cũng giống như tài liệu miễn mức giá.


Chuyên mục: