Tìm m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng

      324
... 1 321nmxmxmxnmxmxmxnmxmxmxnnmxmxmxmx Giải Ta D = = (n-1 )m 0 m m . . . . . . . . . m m 0 m . . . . . . . . . m m m 0 . . . . . . . . . m . . ... . . . m m m . . . . . . . . .0 1 m m . . . . . . . . m 1 0 m . . . . . . . . . m 1 m 0 . . . . . . . . . m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1milimet 0T m điều kiện của tham số để hệ ... ⇔ (m- 1)x2-2( 2m- 1)x+ 3m- 2=0 (∗).Hệ nghi m duy nhất ⇔(d) xúc tiếp với (C1) ⇔ (∗) nghi m knghiền ⇔ ⇔⎩⎨⎧=−+≠0112mm m ⎪⎩⎪⎨⎧±−=≠2511 m m m x=112−− m m≥0 ⇔ m 50% V m 1 Do1/2< ;m= 251+− 77 36,830 6


Bạn đang xem: Tìm m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng

*

... = 2m + 1xy(x + y) = m 2 + m T m ĐK của tđam mê số m để hệ nghi m duy nhất?A) m 1 B) m = 1 C) m = -1 D) m = 1Đáp án : B- Nhận xét: Bài toán thù này nếu như không t m ra quánh đi m trên m ... điều kiện phải với đủ của tsi số để hệ phơng trình nghi m duy nhất2x + my = 2m + 5T m ttê mê số m để hệ nghi m duy nhất?A) m 2 cùng m -2 B) m = 2 C) m = - 2 D) m = 2Đáp án: Ab. Giải pháp ... đủ trong bài bác toán t m điều kiện của tyêu thích số m làm thế nào cho hệ nghi m nhất thể coi là m t việc minh chứng m nh đề Hệ nghi m duy nhất khi và chỉ còn Khi m = k (k là hằng số) - Việc t m giá bán...
*Xem thêm: Trong Những Người Sau - SʾƯ Ký Đại Nam Việt Quốc Triều

*

*

... 001( 2 1) 02 m m m m m − + + ≥≥− − ≥⇔2 6 2 601 2 1 2 m m m m− ≤ ≤ +≥≤ − ∨ ≥ +⇔1 2 2 6m+ ≤ ≤ +*lấy ví dụ 3: Xác định những quý hiếm m để hệ sau nghi m: 2 22 23 ... m ∈>+ f(x) m nghi m x∈D ⇔max ( )x Df x m ∈>Chú ý: Trong ngôi trường phù hợp ko tồn tạimax ( )x Df x∈,min ( )x Df x∈ ... nghi m x với m i t. Hệ nghi m ⇔(1) nghi m ⇔'∆= (11 – m) 2 – (33 – m) (11 – 3m) ≥0 ( m ≠33 ) ⇔ – m 2 + 44 – 121≥ 0 ⇔22 363 22 36 3m ≤ ≤ + Vậy :22 363 22 36 3m ≤...


Xem thêm: Một Số Vấn Đề Về Di Sản Thiên Nhiên Là Gì ? Khái Niệm Về Di Sản Tự Nhiên

*


Chuyên mục: