Tìm m để bpt vô nghiệm

*Bạn đang xem: Tìm m để bpt vô nghiệm

*

Tìm m nhằm hệ bất pmùi hương trình sau vô nghiệm

3x+5≥x-1x+22≤x-12+9mx+1>m-2x+m


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn chi phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá chỉ 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo lớp 3-12 ngẫu nhiên tại capdoihoanhao.vn. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online trên tiện ích VietJachồng. Tải ngay!


Chọn B

+Bpt: 3x+ 5≥x- 1 tốt 2x≥- 6

Suy ra: x≥- 3

Tập nghiệm S1= <-3; + ∞)

+ Bpt : (x+ 2) 2≤( x-1) 2+ 9

Hay 4x+4≤-2x+ 1+ 9

Suy ra: 6x≤6

Do đó; x≤1 với S2= ( -∞; 1>

Suy ra:

*

+ Xét bpt : mx+ 1> ( m-2) x+ m

Tương đương: 2x> m-1

Hay

*

tự kia tập nghiệm

*

+ Để hệ bpt vô nghiệm Khi và chỉ còn khi

*

Suy ra:

*


Tìm m nhằm hệ bất phương thơm trình sau tất cả nghiệm duy nhất:

(2m -1)x ≥3 -2m(4m -4)x ≥-3
Xem thêm: Động Lực Nào Thúc Đẩy Quá Trình Tiến Hóa Từ Vượn Thành Người

D.

*


*

Tìm tất cả những cực hiếm thực của tyêu thích số m để hệ bất pmùi hương trình:mx+9

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tiếng Việt - Soạn Bài Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt

*


Chuyên mục: Tổng hợp