Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn vày các mặt đường (y = x^2 - x), (y = 2x - 2), (x = 0), (x = 3) được tính bởi công thức:
Bạn đang xem: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

Pmùi hương pháp giải

Công thức tính diện tích hình phẳng được số lượng giới hạn do các con đường trực tiếp (x = a,;x = b;;left( {a

Lời giải của GV capdoihoanhao.vn

Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi vì những con đường (y = x^2 - x;) (y = 2x - 2;) (x = 0;) (x = 3) được tính bởi công thức:

(S = intlimits_0^3 x^2 - x - left( 2x - 2 ight) ight ) ( = intlimits_0^3 dx. )

Đáp án cần chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Công thức tính diện tích S hình phẳng giới hạn vị trang bị thị hàm số (y = fleft( x ight)), mặt đường trực tiếp (y = 0) và hai tuyến đường trực tiếp (x = a,x = bleft( {a

*


*
Xem thêm: Ghế Ngồi Xe Máy Cho Bé 1 Tuổi, Ghế Ngồi Xe Máy Giá Tốt Tháng 5, 2021

*


**

Xem thêm: Có Đức Mà Không Có Tài Là Người Vô Dụng, Có Tài Mà Không Có Đức Là Người Vô DụngChuyên mục: Tổng hợp