Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

Đối với chúng ta sinh viên kế tân oán giỏi kế toán vẫn đi làm hiểu rằng các thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán sẽ giúp đỡ các bạn đọc phát âm được những tư liệu kế toán thù quốc tế với bao gồm thời cơ thao tác làm việc sinh hoạt những doanh nghiệp lớn quốc tế nâng cao nấc lương cùng cơ chế của bản thân mình. Dưới đấy là tổng hợp hầu hết thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán đầy đủ nhất

Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán

1. Thuật ngữ ra mắt về kế tân oán

Accounting: Kế toán

Accounting equation: Phương thơm trình kế toán

Users of accounting information: Đối tượng áp dụng thông tin kế toán (Internal users: Đối tượng mặt trong; External users: Đối tượng bên ngoài) học tập xuất nhập khẩu online

Asset: Tài sản

Liability: Nợ bắt buộc trả

Owner’s equity: Vốn nhà ssống hữu

Revenue: Doanh thu

Expense: Chi phí

Income: Thu nhập

Short-term asset/Current asset: Tài sản ngắn thêm hạn

Long-term asset/Non-current asset: Tài sản lâu năm hạn

Current liability: Nợ phải trả ngắn hạn khóa đào tạo và huấn luyện kĩ năng mềm

Long-term debt: Nợ dài hạn

Profit: Lợi nhuận

Loss: Lỗ

Financial accounting: Kế toán thù tài chính

Managerial accounting: Kế toán thù quản lí trị

Accounting assumption: Giả định kế toán

Accounting principle: Nguim tắc kế toán

Historical cost: Giá nơi bắt đầu học kế toán thù thuế tphcm

Accrual basis: Cửa hàng dồn tích

Consistency: Nhất quán

Going concern: Hoạt hễ liên tục

Matching: Phù hợp

Materiality: Trọng yếu

Prudence: Thận trọng

Economic entity: Đơn vị gớm tế

Monetary unit: Đơn vị tiền tệ

Accounting Period: Kỳ kế toán

Characteristics of accounting information: Điểm lưu ý của báo cáo kế toán

Honesty/Integrity: Trung thực học tập kế tân oán tổng hòa hợp ở chỗ nào tốt

Neutrality/Objectivity: Khách quan

Completeness: Đầy đủ

Understandability: Dễ hiểu

Comparability: cũng có thể so sánh được

Timeliness: Kịp thời

*

2. Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán về Báo cáo tài chính

Financial statement: Báo cáo tài chính

Statement of Financial Position/Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

Statement of Financial Performance/Profit & Loss Statement/Income Statement: Báo cáo kết quả chuyển động tởm doanh

Statement of Cash Flows: Báo cáo giữ chuyển tiền tệ

Notes of financial statement: thuyết minh BCTA

Cash equivalents: những khoản tương tự tiền

Short-term investments: Các khoản chi tiêu nđính hạn

Long-term investments: Các khoản đầu tư nhiều năm hạn

Other non-current assets: Tài sản lâu dài khác

Deferred expense/prepaid expense: túi tiền trả trước

Advances khổng lồ employees: Các khoản tạm bợ ứng

Advanced payments to suppliers: Khoản trả trước người bán

Inventory: Hàng tồn kho

Other current assets: Tài sản thời gian ngắn khác

Fixed assets: Tài sản nạm định

Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại lại

Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển

Sales revenue: Doanh thu buôn bán hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ bỏ hoạt động tởm doanh

Cash flows from investing activities: lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ vận động đầu tư

Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại lại

Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triển

Sales revenue: Doanh thu bán hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ trường đoản cú vận động tởm doanh

Cash flows from investing activities: giữ chuyển khoản tệ từ bỏ hoạt động đầu tư

3.


Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì


Xem thêm: Trắc Nghiệm 7 Loại Hình Thông Minh, Trắc Nghiệm Đa Trí Tuệ Mi


Xem thêm: 8 Mẫu Tóm Tắt Bài Chữ Người Tử Tù Của Nguyễn Tuân, Văn Mẫu Lớp 11 Chọn Lọ


Tiếng anh chuyên ngành kế tân oán về tài liệu cùng chứng khoán

Document: bệnh từ

Value added tax invoice: hóa đơn thuế quý giá gia tăng

Inventory/stocktaking: kiểm kê

Periodic inventory: kiểm kê định kỳ

Nonperiodic inventory: kiểm kê bất thường

Inventory of assets: kiểm kê tài sản

4. Thuật ngữ giờ đồng hồ anh về tài khoản kế toán thù với sổ ghi

Account: tài khoản

Credit side: mặt có

Debit side: bên nợ

Credit balance: số dư Có

Debit balance: số dư nợ

Credit entry: ghi nợ

Debit entry: ghi có

Opening balance: Số dư đầu kỳ

Closing balance: Số dư cuối kỳ

Journal entry: định khoản kế toán

Double entry: ghi sổ kép

Detailed accounting: kế tân oán chi tiết

General accounting: kế toán tổng hợp

Transaction: nhiệm vụ vạc sinh

Chart of accounts: khối hệ thống tài khoản kế toán

5. Thuật ngữ tiếng anh về kế toán kiểm toán

Cost of inventories: giá nơi bắt đầu của hàng tồn kho

Market price: giá chỉ thị trường

Fair value: Giá trị hòa hợp lý

Net realizable value: Giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện

Weighted-average (WA): Pmùi hương pháp bình quân gia quyền

Cumulative sầu weighted average: Phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn

First in-first out (FIFO): nhập trước xuất trước

Goods in transit: mặt hàng đi đường

Work in process (WIP): sản phẩm dnghỉ ngơi dang

Finished goods inventory: thành phẩm

Goods on consignment: hàng gửi đi bán

Raw materials: nguyên ổn đồ dùng liệu

Accumulated depreciation: Khấu hao lũy kế

Depreciation expense: Ngân sách khấu hao

Carrying amount: cực hiếm còn lại

Straight-line method: Khấu hao con đường thẳng

Accelerated method: Khấu hao sút dần

Allowance for asset impairment: dự phòng tổn định thất tài sản

Initial cost: quý hiếm ban đầu

Subsequent cost: Chi tiêu gây ra sau ghi nhấn ban đầu

Residual or salvage value: quý giá tkhô hanh lý (TSCĐ)

Perpetual inventory system: kế toán thù hàng tồn kho theo phương pháp kê knhị thường xuyên

Periodic inventory system: kế tân oán sản phẩm tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ

6. Thuật ngữ giờ anh kế toán thù buôn bán hàng

Manufacturing firm: doanh nghiệp lớn sản xuất


Chuyên mục: Kiến thức