94

Bạn đang xem:

Hình ảnhNội dung
*
Học Trò Thợ Rèn Lưu Tương Dương - 176/182

Bổ sung & update các chiếc chọn như sau:

Nâng cấp cho Tướng Quân thành yêu đương Ưng tướng mạo Quân.Nâng cấp cho Thiên bỏ ra Tướng Quân thành mến Ưng tướng Quân.Nâng cấp Ngự Long tướng mạo Quân thành yêu quý Ưng tướng Quân.Nâng cung cấp Thương Ưng tướng Quân thành Lôi Hổ tướng tá Quân.

Tiêu hao các loại vật liệu sau:

04 Cửu Thiên Vô cực Đơn.03 người vợ Oa Tinh Thạch01 đồ vật Tống/Liêu yêu đương Ưng tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng tướng tá Quân Chiến Khôi +7Lôi Hổ tướng Quân Chiến Khôi +0
Thương Ưng tướng mạo Quân Chiến gần cạnh +7Lôi Hổ tướng Quân Chiến cạnh bên +0
Thương Ưng tướng tá Quân Chiến Trang +7Lôi Hổ tướng Quân Chiến Trang +0
Thương Ưng tướng mạo Quân Chiến BàiLôi Hổ tướng mạo Quân Chiến Bài
Thương Ưng tướng Quân Chiến KỳLôi Hổ tướng mạo Quân Chiến Kỳ
Thương Ưng tướng tá Quân Chiến PhùLôi Hổ tướng mạo Quân Chiến Phù

Tiêu hao những loại nguyên vật liệu sau:

03 Cửu Thiên Vô cực Đơn.02 phụ nữ Oa Tinh Thạch.01 sản phẩm Tống/Liêu tướng tá Quân +7 trở lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương Ưng tướng mạo Quân Chiến Khôi +0
Tướng Quân Chiến gần kề +7Thương Ưng tướng mạo Quân Chiến gần cạnh +0
Tướng Quân Chiến Trang +7Thương Ưng tướng tá Quân Chiến Trang +0
Tướng Quân Chiến BàiThương Ưng tướng tá Quân Chiến Bài
Tướng Quân Chiến KỳThương Ưng tướng Quân Chiến Kỳ
Tướng Quân Chiến PhùThương Ưng tướng mạo Quân Chiến Phù

Xem thêm: Tổng Hợp 9 Game Online Dành Cho Bạn Gái Hot Tại Vn, Top 10 Game Online Dành Cho Con Gái Hay Nhất

Tiêu hao các loại vật liệu sau:

02 Cửu Thiên Vô cực Đơn.02 nữ giới Oa Tinh Thạch.01 thứ Tống/Liêu Thiên đưa ra Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Thiên bỏ ra Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương Ưng tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên đưa ra Tướng Quân Chiến gần cạnh +7Thương Ưng tướng mạo Quân Chiến Khôi +0
Thiên chi Tướng Quân Chiến Trang +7Thương Ưng tướng mạo Quân Chiến Trang +0
Thiên đưa ra Tướng Quân Chiến BàiThương Ưng tướng Quân Chiến Bài
Thiên đưa ra Tướng Quân Chiến KỳThương Ưng tướng Quân Chiến Kỳ
Thiên bỏ ra Tướng Quân Chiến PhùThương Ưng tướng tá Quân Chiến Phù

Tiêu hao những loại nguyên vật liệu sau:

01 Cửu Thiên Vô cực Đơn.01 phụ nữ Oa Tinh Thạch.01 trang bị Tống/Liêu Ngự Long tướng tá Quân +7 trở lên như bảng dưới:Trang bị nâng cấpThành quả
Ngự Long tướng mạo Quân Chiến Khôi +7Thương Ưng tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long tướng mạo Quân Chiến ngay cạnh +7Thương Ưng tướng tá Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long tướng Quân Chiến Trang +7Thương Ưng tướng Quân Chiến Trang +0
Ngự Long tướng mạo Quân Chiến BàiThương Ưng tướng mạo Quân Chiến Bài
Ngự Long tướng mạo Quân Chiến KỳThương Ưng tướng tá Quân Chiến Kỳ
Ngự Long tướng tá Quân Chiến PhùThương Ưng tướng Quân Chiến Phù

Tỷ lệ upgrade thành công là 100%.Sau khi nâng cấp, kết quả Tiểu Định Hồn cùng Đại Định Hồn sẽ đổi mới mất.Trang bị yêu mến Ưng +7 trở lên trên khi upgrade sẽ nhận ra Lôi Hổ +0.Trang bị yêu quý Ưng +10 trở lên trên khi tăng cấp sẽ nhận thấy Lôi Hổ +7.
nhatvip |