Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

Câu trả lời được chuẩn xác chứa thông báo chính xác với tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi vì các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

over.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

over.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i gian lận 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

kết thúc.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

over.

Xem thêm: Cảm Nhận Khổ 2 Bài Sang Thu Của Hữu Thỉnh Chi Tiết, Hay, Phân Tích Khổ Hai Bài Thơ Sang Thu


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


quý khách ơi bản thân chỉ mới học tới bài bác for... vì còn if Not i mò 2=0 then inc(...) thì bản thân ko phát âm chúng ta cũng có thể lập dòng như thế nào dễ rộng ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

over.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

kết thúc.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Xem thêm: Top 6 Bài Thuyết Minh Về Hoa Sen Lớp 9, Thuyết Minh Về Hoa Sen LớP 9

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

over.


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Chuyên mục: Tổng hợp